ساعت رولکس

تشكيل ستاد مداخلات روانشناختي در بحران؛ در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

۴ بهمن ۱۳۹۵
به گزارش ميگنا با توجه به حادثه خيز بودن ايران از جمله وقوع زلزله،سيل،آتش سوزي،تصادفات و…سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور به منظور كمك به هموطنان و انجام حمايت هاي رواني اجتماعي از بازماندگان،خانواده ها و آسيب ديدگان سوانح گوناگون، اقدام به تشكيل ستاد مداخلات روان شناختي در بحران نمود تا در مواقع اضطراري در كنار ساير نهادها و ارگانهاي امدادي با استفاده از دانش و تخصص روان شناسان و مشاوران كشور، در زمينه پيشگيري و درمان آسيب ديدگان حوادث گوناگون از جمله استرس هاي رواني پس از سانحه( PTSD) بپردازد. به همين منظور جلسه هماهنگي در روز شنبه دوم بهمن ماه در محل سازمان نظام تشکیل گردیده است تا ضمن بررسي نحوه ارتباط با رسانه ها و اقدامات داوطلبانه روان شناسان و مشاوران براي یاری رساني به آسیب دیدگان و خانواده های آنان مقرر شد سازمان نظام با ارتباط بیشتر با ستاد بحران و اورژانس تهران به تامين نيروهاي داوطلب روان شناس و مشاور بپردازد. در اين جلسه به انجمن های علمی توصیه گردید با ارتباط بيشتر با نهادهای اجرایی و مسئول نظیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی براي ارائه خدمات بهتر نیازهای روان شناختی آنان را تامین نمایند. در این جلسه مقرر شد دبیرخانه دائمی ستاد فعال گردد و کمیته های زیر مجموعه آن نظیر کمیته پیشگیری، کمیته مداخله در بحران، کمیته اجرایی و کمیته اطلاع رسانی فعالیت خود را آغاز نمایند و براي خدمات دهی بهتر به هموطنان هميشه در حالت آماده باش باشند.   تشكيل ستاد مداخلات روانشناختي در بحران؛ در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور