تاریخ انتشار:
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ -


یک خرس قهوه ای به هنگام تلاش برای به دست آوردن غذا موفق شده است که یک ماهی سالمون را به دهان بگیرد.

این تصویر توسط Fabrizio Moglia، در دریاچه کوریل ( Kurile ) در روسیه به ثبت رسیده است. این دریاچه بر روی یک دهانه ی آتشفشانی قرار دارد و در فصل تخم ریزی میزبان یکی از بزرگترین انواع سالمون در اروپا می باشد.


عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ لحظه شکار

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ لحظه شکار