ساعت رولکس

امروز ۱۸ ساله شدم …

۱۳ آذر ۱۳۹۴

امروز 18 ساله شدم ...

امروز ینی سیزده آذر تولـــــــــــــــــــــــــدمه

۱۸ ساله شدم رفـــــــــــــــــــــتــ

چقد زوووود همه چی گذشت

انگاری همین دیروز بود که جشن تولد ۵ سالگیم بود

دووووووووووووووستون دااااااارم

 

lιlı سایت تفریحی و سرگرمی خنده فان ιlιl