ساعت رولکس

ساعت رولکس | مرجع خبری ، تفریحی ایران با بهترین مطالب و سرگرمی


 ز حد گذشت جدائی ( عبید زاکانی )

۱۸ام مهر ۱۳۹۵
ز حد گذشت جدائی ز حد گذشت جفا بیا که موسم عیشست و آشتی و صفا لبت به خون دل عاشقان خطی دارد غبار چیست دگر باره در میانهٔ ما مرا دو چشم تو انداخت در بلای سیاه و گرنه من که و مستی و عاشقی ز کجا کجا کسی که از آن چشم ترک وا پرسد که عقل و هوش جهانی چرا کنی یغما ز زلف و خال تو دل را خلاص ممکن نیست که زنگیان سیاهش نمیکنند رها دلم ز جعد تو سودائی و پریشانست بلی همیشه پریشانی آورد سودا عبید وصف دهان و لب تو میگوید ...
ادامه :  ز حد گذشت جدائی ( عبید زاکانی )

هر جا حکایت از صنمی دلربا رود (قاآنی)

۱۸ام مهر ۱۳۹۵
هر جا حکایت از صنمی دلربا رود از هر زبان بر او همه مدح و ثنا رود در مسجدی که ساده رخی میکند نماز صد دست بر فلک ز برای دعا رود سر پیش چشم من به حقیقت عزیز نیست الا دمی که در سر مهر و وفا رود این پنج روز عمر گرامی عزیز دار با دوستان بهل که به صدق و صفا رود چون کس خبر ندارد از اسرار علم غیب حیفست از آن نفس که به چون و چرا رود رویی گشاده دار و لبی بسته تا ز در بیگانه آید ار به درون آشنا رود ...
ادامه : هر جا حکایت از صنمی دلربا رود (قاآنی)