ساعت رولکس

تصویر نوشته مثبت اندیشی | تایم رولکس

۵ تیر ۱۳۹۶

تصویر نوشته های انرژی زا

 

تصویر نوشته های انرژی زا

 

 تصویر نوشته های انرژی زا

تصویر نوشته های عاشقانه, تصویر نوشته های فلسفی ,جملات زیبا ,جملات عاشقانه, جملات زیبا درباره خانومدگی, جملکس زیبا ,جملکس های جدید , تصویر نوشته های انرژی مثبت, تصویر نوشته های انرژی زا

تصویر نوشته های عاشقانه, تصویر نوشته های فلسفی ,جملات زیبا ,جملات عاشقانه, جملات زیبا درباره خانومدگی, جملکس زیبا ,جملکس های جدید , تصویر نوشته های انرژی مثبت, تصویر نوشته های انرژی زا

تصویر نوشته های عاشقانه, تصویر نوشته های فلسفی ,جملات زیبا ,جملات عاشقانه, جملات زیبا درباره خانومدگی, جملکس زیبا ,جملکس های جدید , تصویر نوشته های انرژی مثبت, تصویر نوشته های انرژی زا

 

پرتال تایم رولکس

http://www.ravanshenasibartar.com

نوشته تصویر نوشته مثبت اندیشی | تایم رولکس نخستین بار در پرتال روانشناسی پدیدار انجام گرفت.

شیوه برخورد معقول با رییس خانم

۵ تیر ۱۳۹۶

چطور بامدیرمان برخورد کنیم؟ (مدیر خان

تفاوت مهارت های کلامی و ارتباطی خانم ها زمانی مشکل ساز می شود که این تفاوت ها را نشناسیم آن وقت در ارتباط گیری دچار مشکل خواهیم انجام گرفت. در این گزارش به برخی ویژگی های کلامی و ارتباطی خانم ها اشاره می کنیم. اگر این ویژگی ها را به نیکوی بشناسید نه تنها با خانم مدیر بلکه با پایان همکاران خانمتان و حتی خانم های خانواده ارتباط موثر تری خواهید داشت. در گزارش بعد به جناب آقاان می پردازیم.

ما انسانها، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، ۲۴ تایم شبانه روز در حال برقراری ارتباط هستیم، حتی در آرزو و خیال، حتی وقتی حرف نمی خانومیم. روابط ما با ارتباط و گفتگو ساخته می شوند یا بر هم می خورند و هیچ چیزی جز یک نوع گفتگو و مراوده در روابط شخصی وجود ندارد. برای ارتباط موثر با خانم ها کافی اســـــت بدانید:

۱٫ خانوم ها کارآگاه اند!

خانوم‌ها و آقاها زبان بدن متفاوتی دارند. خانوم‌ها لبخند افزایشی می‌خانومند. فضای شخصی کاهشی لازم دارند و معمولاً نزدیک‌تر به هم می‌ایستند. خانوم‌ها حالت بدنی متفاوتی می‌گیرند و معمولاً دست‌های‌شان را به حالت مۆدبی به هم قفل می‌کنند یا حالت دست به سینه می‌گیرند و پاهای‌شان را هم به هم نزدیک‌تر می‌کنند و موقع نشستن آنها را به یک طرف می‌گیرند.

اما از همه‌ی اینها حیاتی‌تر این اســـــت که خانوم‌ها توانایی کشف نشانه‌های زبان بدن دیگران را دارند. چیزی که روان‌شناس‌ها به آن می‌گویند «رمزگشایی». خانوم‌ها افزایش از شما می‌توانند از حالت صورت و بدن‌تان بفهمند چه منظور یا احساسی دارید. بنابراین سعی نکنید به آنها دروغ بگویید!

 

۲٫برای خانوم ها صحبت انجامن از مشکلات جوهره ارتباط اســـــت

من مشکلاتم را با شما درمیان می گذارم، و شما نیز همینطور، درمورد مشکلات خودتان با من صحبت می کنید. و این دلیل نزدیکی ماســـــت! اما آقاها، حرف زدن درمورد مشکلات را برای گرفتن توصیه می دانند و شروع به نصیحت انجام میدهند اگر در برخورد با مدیر خانمتان برای هر مشکلش یک راه حل ارائه کنید احساس می کند او را تحقیر می کنید !! این نکته زیاد ظریفی اســـــت که ممکن اســـــت فردا کاری تان را به مخاطره بیاندازد.

 

۳٫ پیوند جویی

روان‌شناس‌ها می‌گویند اگر فقط یک فرق بین خانوم‌ها و آقاها باانجام گرفت این اســـــت که برای خانوم‌ها ارتباط برقرار انجامن با دیگران حیاتی‌ترین چیز اســـــت و برای آقاها اســـــتقلال و اقتدار. این‌که خانوم‌ها خیلی افزایش به ارتباط با دیگران اهمیت می‌دهند، از همان کودکی شروع می‌شود. حتماً همه‌ی شما دیده‌اید دخترها عروسک را به‌عنوان اسباب‌گیم اصلی انتخاب و با آن ارتباط برقرار می‌کنند. ‌روان‌شناس‌ها به این ویژگی خانومانه «پیوندجویی» می‌گویند.

پس عجیب نیست که یک خانم در اتوبوس جزئی ترین موارد خانومدگی اش را باز گو کند پس اگر مدیرتان یا همکار خانم تان در مورد خانومدگی خصوصی تان کنجکاوی می کند به دلیل همین ویژگی پیوند جویی اوست. دشوار نگیرید قصد دخالت در امور خصوصی شما را ندارد.

 

۴٫ عاطفی بودن

خانوم‌ها عاطفی‌تر از آقاها هستند. این یک باور عمومی اســـــت که اتفاقاً پایه‌های علمی هم دارد. به صورت حتم روان‌شناس‌ها کمی جزئی‌تر در این مورد اظهار نظر می‌کنند. آنها می‌گویند آقاها می‌توانند جنبه‌های عقلانی و احساسی یک ماجرا را از هم جدا کنند، اما خانوم‌ها حتی در یک بحث منطقی زود احساساتی می‌شوند.

به همین رو حتی خانومانی که به اصطلاح خدای اعتماد به نفس هستند هنگام گفتگو افزایش مبالغه انجام میدهند. وقتی آنها می‌گویند هیچ وقت، متداوم، بهترین، بدترین، همه یا هیچ واقعاً منظورشان دقیقا آن جمله‌ها نیست.

 

۵٫گزارش توصیفی

روان‌شناس‌ها می‌گویند اگر دو دسته‌بندی کلی در مورد گزارش روزمره باانجام گرفت یکی گزارش توصیفی و یکی گزارش علمی اســـــت. خانوم‌ها معمولاً از حرف زدن‌شان گزارش توصیفی و با جزئیات، اما آقاها از گزارش علمی و منطقی اســـــتفاده می‌کنند.

اشتباه نکنید این به آن معنی نیست که مدیر خانم شما احساسی و یا غیر معقول تصمیم می گیرد در ست برتصویر.

اما حقیقت این اســـــت که در هنگام صحبت در مسائل مختلف به جزئیات توجه دارد و به آنها اشاره می کند پس وقتی کاری را به شما واگذار می کند به جزئیات و درست انجام انجام گرفتن جزئیاتی که از شما خواســـــته توجه کنید.

 

۶٫دلیل خانم ها صحبت انجام میدهند؟

خانم ها، برای ایجاد صمیمت و نزدیکی صحبت و گفتگو میکنند. برای آنها حرف زدن ذات و جوهره ی صمیمیت اســـــت، از اینرو دوستی نزدیک و صمیمی برای آنها به معنای نشستن کنار هم و صحبت انجامن اســـــت.

 

نیکو پس اگر گاهی همکار یا مدیر خانم شما از خانومدگی شخصی اش ،بچه ها و همسرش صحبت می کند جزء ذاتش اســـــت و قصد آزار شما را ندارد حتی اگر کسل کننده به نظر می رسد فقط به حرف هایش گوش دهید. به بهبود رابطه کاری تان کمک می کند.

بدون اعتماد به نفس موفقیت غیر ممکن اســـــت

۵ تیر ۱۳۹۶

موفقیت بدون اعتماد به نفس، هرگز!

 

 

 

همه در خانومدگی خود آرزوهایی دارند. شاید دوست داشته باشید کارهای بزرگی در خانومدگی انجام دهید. دوست دارید فرد فوق‌العاده ای باشید. دوست دارید در کار و خانومدگی خود موفق و پیروز باشید. دوست دارید به مدارج بالای تحصیلی، روحی و کاری برسید. دوست دارید سالم و سلامت باشید، صبح ها شاد از خواب بیدار شوید و وقتی در آینه خود را می بینید بگویید: «خدایا شکرت! من همان هستم که دوست دارم. من می توانم دنیا را تغییر دهم!»

 

همه این آرزوها مستلزم یک چیز هستند: اعتمادبه‌نفس.

 

خیلی دشوار اســـــت که متوجه شوید با کمی اعتمادبه‌نفس افزایشی می توانستید در موقعیت های بالاتر و بهتری باشید و خانومدگی خوشحال تری را دنبال کنید. با نداشتن اعتمادبه‌نفس خود را خانومجیر و پابند می کنید و از خانومدگی واقعی عقب می مانید. وقتی اعتمادبه‌نفس نباانجام گرفت کیفیت خانومدگی شما کاهش می یابد. آرزوهای خود را زیاد دور از دسترس خواهید دید و پیشرفت برایتان مفهوم غریبی خواهد داشت. شاید در محل کار خود را محق اضافه حقوق یا بالا رفتن منصب بدانید، اما به واسطه نداشتن اعتمادبه‌نفس شهامت بیان آن را ندارید.

 

دوست دارید با فرد دلخواه خود حرف بخانومید و به او بگویید تا چه اندازه دوستش دارید و برایتان ارزش و احترام دارد، اما چون اعتمادبه‌نفس ندارید، نمی توانید پا پیش بگذارید.  موقعیت کاری عالی برای شما پیش می آید، اما به دلیل پایین بودن اعتمادبه‌نفس با خود مدام تکرار می کنید که آدم این کار نیستید و نمی توانید از عهده آن بر بیایید.

در یک جلسه اجتماعی دعوت می شوید و با به واسطه نداشتن اعتمادبه‌نفس احساس ناآسودهی عجیبی دارید و فکر می کنید در آن فضا هوا وجود ندارد و باید در نخستین فرصت از آنجا بیرون بروید و خود را از این همه فشار روحی خلاص کنید.

 

اگر از نداشتن اعتمادبه‌نفس رنج می برید باید بدانید این رفیق بد همدم روزها و شب های شما خواهد انجام گرفت و هر روز افزایش از پیش شما را به قعر عقب ماندگی ها فرو خواهد کشاند. شما و به طور کلی همه انسان ها دوست دارند نیکو باشند، حس نیکو به خود داشته باشند، راههای پیشرفت را طی کنند و متداوم موفق باشند. عدم اعتمادبه‌نفس همه مانع از این ها می شود.برای برانگیختن اعتمادبه‌نفس در وجود خود مسایلی هستند که باید بدانید و به واسطه آنها از اینکه نقش مهارت های خود را نادیده بگیرید، دست بردارید. 

۱٫ مسایل مالی

دکتر Timothy Judge، اســـــتاد دانشگاه فلوریدا ثابت انجامه اســـــت افرادی که اعتمادبه‌نفس های بالایی دارند، نسبت به  بقیه درآمدهای زیاد افزایشی نیز دارند. اعتمادبه‌نفس در کسب درآمد تاثیر مستقیم دارد.

 

۲٫ موفقیت شغلی

اعتمادبه‌نفس پایین باعث می شود تا انسان ها مهارت های خود را نادیده بگیرند و برای بالاتر بودن تلاش نکنند. تعیین دنبال، خطرپذیری و تصمیم گرفتن در مواقع لزوم از جمله موارد موردنیاز برای پیشرفت در کار اســـــت. اگر نتوانید اعتمادبه‌نفس نیکوی داشته باشید، نمی توانید هیچ کدام از این کارها را به درستی انجام دهید. نمی توانید برای بالا رفتن مقام خود تلاشی کنید و حتی نمی توانید درخواســـــت افزایش حقوق داشته باشید. افراد معتمد به نفس خیلی آسوده موقعیت ها را می سنجند و برای موفقیت های افزایش تلاش انجام میدهند.

 

۳٫ خوشبختی در رابطه

در زیادی از مطالعات شده توسط محققان برجسته همچون السورث، مشخص انجام گرفته اســـــت داشتن اعتمادبه‌نفس پایین در روابط فردی افرا تاثیر منفی دارد. توقعاتی که در روابط آدم ها وجود دارد در این انسان ها افزایش نمود پیدا می کند. یعنی فردی که اعتمادبه‌نفس پایینی دارد متداوم منتظر دریافت تایید و قبول انجام گرفتن از طرف یار خود اســـــت و این وظیفه طرف مقابل را سنگین تر می کند. هر فردی تاب این مسوولیت را ندارد و نیاز و وابستگی فرد بی اعتمادبه‌نفس موجب تخریب رابطه می شود. در ضمن، این افراد عموما نگران طرز فکر دیگران نسبت به خود هستند و این هم در رفتار آنها تاثیر می گذارد.

 

۴٫ سلامت روح و جسم

افرادی که به انجام گرفتت از عدم اعتمادبه‌نفس رنج می برند، حس ارزش و اعتبار خود را از دست می دهند. آنها به توانایی ها یا زیبایی ظاهری خود امیدی ندارند و برای به دست آوردن آنها نیز تلاشی نانجام میدهند. به طور کلی از خود ناامید می شوند و هیچ پیشرفتی را شایسته خود نمی دانند. عدم اعتمادبه‌نفس انجام گرفتید منجر به بروز بیماری هایی همچون افسردگی، خشم، اضطراب، ترس و فوبیا اجتماعی می شود. همچنین به مشکلات جسمی همچون افزایش وخانوم، مشکل خواب و دردهای عصبی نیز دچار می شوند.

 

۵٫ دستاوردهای کلی خانومدگی

با اعتمادبه‌نفس متداوم این در ذهن شما اســـــت که می توانید خیلی چیزها را به دست  بیاورید. با عدم اعتمادبه‌نفس درست برتصویر اســـــت. شما نه امیدی برای به دست آوردن دارید نه حوصله ای برای جنگیدن و به چالش کشیدن . عدم اعتمادبه‌نفس شما را از فرصت های زیادی دور می کند. حس وابستگی شما را افزایش می دهد و نمی توانید به خود اعتماد کنید و باید حتما افراد دیگر برایتان تصمیم گیری کنند. افراد معتمد به نفس برای دنبال های بزرگ تلاش انجام میدهند و افرادی که از خود و دنیا ناامید هستند یا ابداً تلاش نانجام میدهند یا دنبال های زیاد کوچک و کم ارزش تعیین و برای آن تلاش  انجام میدهند.

۶٫ تصمیم گیری و حل مشکلاتوقتی اعتمادبه‌نفس ندارید، متداوم خود را در مخمصه می بینید. متداوم فکر می کنید گرفتار هستید و همه مشکلات دنیا بر سر شما خراب انجام گرفته اند. نمی توانید به خود و افکار خود اعتماد کنید و بر اساس آنها تصمیم گیری کنید. نمی توانید به تنهایی مشکلات خود را حل کنید. شما توان فکر انجامن ندارید زیرا فکرهای خود را قبول ندارید. این ها باعث می شود حتی مشکلات کوچک هم برایتان بزرگ باشند و تصور کنید غیرقابل حل هستند. بهترین روش برای از بین بردن عدم اعتمادبه‌نفس، تصمیم گیری های کوچک اما ارزشمند اســـــت. به تفکرات و ایده های خود اعتماد کنید و به جلو پیش بروید. از موانع نهراسید و اگر اشتباه انجامید، ناامید نشوید.

 

۷٫ ظاهر و جذابیت ظاهری

یکی دیگر از عوارض نداشتن اعتمادبه‌نفس، رسیدگی نانجامن به وضع ظاهر اســـــت. این افراد اصولا به لباس، پوشش و چهره خود اهمیتی نمی دهند و متداوم این فکر در ذهنشان هست که جذاب نیستند. به صورت حتم این طرز فکر را خیلی از آدم ها دارند و این مساله ریشه در تربیت و فرهنگ ما دارد. اما حتی اگر واقعا چهره جذابی نداشته باشید هم با رفتار نیکو می توانید دیگران را به خود جلب کنید. چه زیاد آدم هایی که چهره های معمولی دارند اما به دلیل رفتار و طرز فکرهای زیبا، اطرافیان را جذب خود انجام میدهند. متداوم نیکو لباس بپوشید، به مو، صورت ناخن، عطر و … خود توجه کنید و در نیکو بودن آنها وسواس به خرج دهید. سپس سعی کنید صاف بنشینید، صاف راه بروید و با اعتمادبه‌نفس صحبت کنید.

منبع:iranbanou

نباید هایی در مصاحبه شغلی

۵ تیر ۱۳۹۶

۹ سوالی که هنگام مصاحبه کاری نباید بپرسیم

 

 

 

هیچ گاه در مورد گذشته ی فردی که با شما مصاحبه می کند سوال نپرسید.

 

اگر هم جسارت پرسیدن آن را داشتید، آن را محدود به چیزهایی کنید که می دانید جنبه ی خود شیرینی ندارند.

در همان ابتدا در مورد حقوق و مزایا و به ویژه روزهای تعطیلی سوال نکنید.

این کار شما را فردی نشان خواهد داد که افزایش از سوددهی برای شرکت به فکر منفعت طلبی و آسوده انگاری هستید.

هیچ گاه نپرسید: “آیا اســـــتعلام از محل کار قبلی من می گیرید؟”

 

تکمیلاً واضح اســـــت که با پرسیدن این سوال ساده، حس کنجکاوی و شکاکی طرف مقابل را تحریک می کنید. قطعاً او پس از پرسیدن این سوال به دنبال یافتن نقاط تاریک گذشته ی شما خواهد بود.

هرگز نپرسید: “شرکت شما دقیقاً چه فعالیتی دارد؟”

 

فرد مصاحبه گر به آسودهی می فهمد که شما نیز از همان افرادی هستید که فقط دنبال کار هستید و دنبالی جز رفع امورات خانومدگی خود ندارید.

به هیچ عنوان نپرسید: “ارتقاء درجه در چه مدت زمانی امکان دارد؟”

پرسیدن این سوال شاید از نظر شما ایرادی نداشته باانجام گرفت و دلیل تان این باانجام گرفت که با چنین پرسشی در حقیقت خود را فردی با اهداف والا جلوه داده اید، اما حقیقت این اســـــت که این سوال شما را فردی عجول و بی حوصله نشان می دهد.

 

هرگز این سوال را مطرح نکنید: “آیا ایمیل ها و اینترنت کارمندان را کنترل می کنید؟”

با پیشرفت دنیای امروز و خطرات این پیشرفت، هیچ جای تعجبی نیست که تنها با پرسیدن این سوال خود را در لیست افراد احتمالی خرابکار قرار دهید. افرادی که متداوم باید زیر نظر باشند.

 

در مورد شایعاتی که در مورد محل کار شنیده اید نپرسید.

حتی اگر فردی کوشا و با پشتکار باشید، اهمیت به چنین مسایلی شخصیت شما را زیر ذره بین می برد.

هیچ گاه در مورد امکان دستکاری در پلن ی زمانی، میزان دستمزد و جزئیات کار نپرسید.

جاه طلبی و خودبینی از نخستین صفاتی خواهند بود که مصاحبه کننده از شما در ذهن خود ثبت می کند.

 

جداً از پرسیدن سوالاتی که پاسخشان به آسودهی در گوگل پیدا می شوند خودداری کنید.

گوگل از بهترین ابزاری اســـــت که می توانید هشدارات عمومی خود را در هر زمینه ای بسط دهید، از گوگل نهایتِ بهره را ببرید. / گراف مدیا

 

منبع:iranbanou

روانشناسی و مشاوره برتر

http://www.ravanshenasibartar.com

فرمولی برای افزایش قد فرخانومدان

۵ تیر ۱۳۹۶

فرمول محاسبه قد فرخانومدان | چگونه قد فرخانومدانمان بلند شود

 

 

 

 

اختلالات عاطفی و عدم برخورداری از مهر و محبت مادری می تواند در کوتاهی قد دخالت داشته باانجام گرفت.

یک فرمول ساده برای پیش بینی قد کودک

 

معاون مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی پایتخت با اشاره به اهمیت ژنتیک در رانجام گرفت قد افراد خاطرنشان انجام:« اختلالات عاطفی و عدم برخورداری از مهر و محبت مادری می تواند در کوتاهی قد دخالت داشته باانجام گرفت. دیده انجام گرفته کودکانی که در پرورشگاه بزرگ می شوند احتمال اینکه قد کوتاهی پیدا کنند نسبت به بقیه افراد جامعه افزایش اســـــت.».»

دکتر محمدرضا مهاجری پایتختی گفت:« رانجام گرفت قدی کودک از دوران جنینی شروع می شود و در دوران نوزادی تا زمان بلوغ این رانجام گرفت ادامه پیدا می کند و بعد از بلوغ با بسته انجام گرفتن صفحه رانجام گرفت، رانجام گرفت قدی قطع می شود.»

 

وی ادامه داد:«معمولا قد افراد به طور متوسط به هنگام تولد ۵۰ سانتی متر اســـــت و بعد از تولد در ۲ سال نخست خانومدگی حدود ۳۵ سانتی متر به طول قد اضافه می شود و بعد از آن تا زمان بلوغ سالی ۶ سانتی متر به طول قد اضافه می شود.

در زمان بلوغ مجددا افزایش سرعت رانجام گرفت قد را داریم و بعد از آن صفحه رانجام گرفت بسته می شود به عبارت دیگر در زمان بلوغ در پسرها حدود ۳۰ تا ۳۵ سانتی متر و در دخترها حدود ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر به طول قد اضافه می شود و عمدتا در مراحل نخستیه بلوغ در دخترها به طول قد اضافه می شود و بعد از شروع عادت ماهیانه رانجام گرفت قدی آنها به سرعت کاهش پیدا می کند و قطع می شود اما پسرها در مراحل پایانی بلوغ حداکثر رانجام گرفت قد را دارند و بعد از آن صفحه رانجام گرفت بسته می شود.»

این فوق تخصص غدد و متابولیسم افزود:« بنابراین به طور متوسط به دلیل اینکه دخترها زودتر به بلوغ می رسند در سن ۱۵ تا ۱۷ سالگی صفحه رانجام گرفت قد آنها بسته می شود اما در پسرها ۱۶ تا ۱۸ سالگی صفحه رانجام گرفت آنها بسته می شود به همین دلیل زیادی از تبلیغاتی که داروهای افزایش رانجام گرفت قد در هر سن و به صورت تضمینی را تبلیغ انجام میدهند فقط قصد کلاهبرداری و سودجویی از آقام را دارند.»

 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی پایتخت خاطرنشان انجام:« عمده رانجام گرفت قد افراد به ژنتیک آنها بستگی دارد یعنی در صورتی که قد پدر و مادر کوتاه باانجام گرفت احتمال اینکه بچه قدکوتاه باانجام گرفت زیاد زیاد اســـــت و اگر پدر و مادر قد بلندی داشته باشند به احتمال زیاد بچه قد معقولی پیدا می کند.»

دکتر محمدرضا مهاجری پایتختی در ادامه گفت:«می توانیم طبق فرمولی ساده پیش بینی کنیم قد نهایی کودک چه اندازه می شود به این صورت که قد پدر به اضافه قد مادر تقسیم بر ۲ به اضافه عدد ۶٫۵ به طور متوسط قد یک پسر اســـــت و منهای عدد ۶٫۵ می توانیم بگوییم به طور متوسط قد یک دختر اســـــت.»

 

وی خاطرنشان انجام:« عوامل دیگری مثل سوء تغذیه نیز در کوتاهی قد دخالت دارند همچنین اختلالات عاطفی و عدم برخورداری از مهر و محبت مادری می تواند در کوتاهی قد دخالت داشته باانجام گرفت. دیده انجام گرفته کودکانی که در پرورشگاه بزرگ می شوند احتمال اینکه قد کوتاهی پیدا کنند نسبت به بقیه افراد جامعه افزایش اســـــت.»

معاون مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی پایتخت ادامه داد:«از دیگر عوامل موثر در کوتاهی قد می توان به مسئله هورمونی اشاره انجام برخی از بیماری ها مثل کم کاری تیروئید و یا افزایش عملانجام غده فوق کلیه می توانند باعث کوتاهی قد شوند و کمبود هورمون رانجام گرفت هم یکی از علل کوتاهی قد در جوامع اســـــت.»

وی گفت:«عمدتا اگر مادر در دوران حاملگی در معرض مواد شیمیایی باانجام گرفت باعث می شود وخانوم نوزاد به هنگام تولد کاهش از حالت طبیعی باانجام گرفت و ممکن اســـــت قد نوزاد هم کوتاه باانجام گرفت و می توان گفت کوتاه بودن قد و کمبود وخانوم در دوره کودکی می تواند از علل کوتاهی قد در بزرگسالی باانجام گرفت.»

 

 مواد غذایی معقول برای رانجام گرفت قد کودکان
شیر یا ماســـــت

نوجوانی دوره ی حیاتیی در ساخت اسکلت بدن اســـــت. بنابراین در این دوره باید کلسیم افزایشی جذب شود. یعنی اینکه روزانه ۵ مرتبه مواد غذایی حاوی کلسیم مانند ماســـــت یا پنیر و غیره مصرف شود. با همین کار ساده علاوه بلند قد بودن می توانید امیدوار باشید که دچار پوکی اســـــتخوان زودرس نشوید. بدون شک مصرف شیر برای کودکان کم سن ضروری اســـــت. اما نباید بعد از سنین کودکی از مصرف آن غافل انجام گرفت. توجه داشته باشید که تا سن نوجوانی مصرف شیر برای رانجام گرفت شما لازم و ضروری اســـــت. محصولات لبنی مواد مغذی مفیدی مانند کلسیم، آهن و پروتئین ها را به بدنتان می رساند که برای رانجام گرفت از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بنابراین توصیه می کنیم روزانه تعدادین نوبت محصولات لبنی اعم از ماســـــت و شیر و پنیر و غیره مصرف کنید. به عقیده ی برخی متخصصان نوجوانان باید روزانه یک لیتر شیر مصرف کنند تا قد بلندی داشته باشند. والدین نیز باید با دقت زیادی تغذیه ی بچه های در حال رانجام گرفت را زیر نظر داشته باشند و آن ها را راهنمایی کنند.

 

گوشت و ماهی
می دانیم که در دوران کودکی گوشت بین دندان ها گیر انجامه و کلافه کننده اســـــت. اما نباید مصرف گوشت را کنار بگذارید. چون حاوی پروتئین اســـــت و این مواد مغذی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد انرژی روزانه را تأمین انجام میدهند. اما اگر به هر دلیلی میلی به مصرف گوشت قرمز ندارید بهتر اســـــت مصرف شیر، تخم مرغ و ماهی را افزایش دهید. این مواد غذایی حاوی پروتئین هستند و برای تقویت سیستم ایمنی بدن، کنترل هورمون ها، ساخت سلول های تشکیل دهنده ی عضلات و پوست شما کمک انجام میدهند. پروتئین های گیاهی مانند عدس، نخود و لوبیا  نیز تأثیر زیادی در افزایش جذب پروتئین دارند. یادتان باانجام گرفت در سن نوجوانی بدن شما به آهن افزایشی نیاز دارد به خصوص اگر دختر خانم باشید. بنابراین مصرف مواد غذایی پروتئینی آهن نیکوی نیز به بدنتان می رساند.

 

کاهش یا قطع مصرف تنقلات نامعقول
تنقلاتی مانند چیپس و پفک و سایر تنقلات شور به نوعی آفت قد کودکان محسوب می گردند. این مواد سبب افزایش سدیم خون می گردند. دفع سدیم اضافی سبب دفع متعاقب کلسیم و کاهش  باز جذب آن از کلیه می گردد که ادامه این روند سبب تامین نانجام گرفتن کلسیم مورد نیاز برای رانجام گرفت اســـــتخوانی کودک می گردد. از سوی دیگر نوشیدنی های گازدار و شیرین مثل نوشابه ها به دلیل داشتن اسید فسفریک سبب اختلال در چرخه فسفر-کلسیم که تحت تنظیم هورمون های پاراتورمون ، کلسیتونین و ویتامین D اســـــت انجام گرفته و جذب کلسیم را کاهش داده و دفع آن را می افزاید.

 

با به حداقل رساندن میان وعده ها ، اسنک ها و تنقلات شور و نوشیدنی های شیرین و گازدار و جانشینی آن ها با میان وعده های با ارزش مانند نان ، پنیر ، گردو ، آلوچه ها و لواشک های بهداشتی می توانید سبب ادامه رانجام گرفت قدی کودک خود شوید.

 

میوه یا آب میوه
می رسیم به بخشی که علاوه بر خوش قد و قامت انجامن شما به زیبایی پوستتان نیز کمک زیادی می کند. میوه ها یا آب میوه ها برای رانجام گرفت و بلند قد انجام گرفتن ما زیاد مفید هستند. این مواد غذایی سرشار از ویتامین C و مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند که علاوه بر افزایش قد شما پوستتان را نیز زیباتر انجام میدهند.

برای افزایش رانجام گرفت کودکان میوه و سبزیجات را در پلن غذاییشان بگنجانید

 

سبزیجات
آهن ترکیبی در بدن اســـــت که وظیفه ی حمل اکسیژن خون به سمت سلول های بدن را بر عهده دارند. فیبرها نیز از ترکیبات مفید موجود در سبزیجات هستند که برای هضم بهتر غذا لازم هستند. این ترکیبات مغذی در حین رانجام گرفت و هم در پایان سال های خانومدگی برای تغذیه ی عضلات و مغز و همچنین داشتن بدنی سالم مورد نیاز خواهند بود. بنابراین برای بلند قد بودن و حیاتی تر از آن سالم بودن از دوازده سالگی مصرف مواد غذایی سرشار از آهن و فیبرها مانند بروکلی، اسفناج، نخود، عدس و نخودفرنگی و غیره را افزایش دهید. قانون ۵ میوه و سبزی در طول روز را به خاطر بسپارید. از هر فرصتی برای مصرف میوه و سبزیجات افزایش اســـــتفاده کنید تا ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز برای رانجام گرفت را کسب کنید.

 

ویتامین D
شاید دریافت کلسیم و سایر املاح در کودک شما بالا باانجام گرفت اما باید به خاطر داشته باشید دریافت کافی ویتامین D از اهمیت زیاد زیاد بالای در فرآیند جذب و مورد اســـــتفاده قرار گرفتن کلسیم و چرخه کلسیم و فسفر دارد بنابراین در معرض آفتاب قرار گرفتن کودک شما برای تولید ویتامین D در حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در روز (آفتاب میانه روز) تقریبا نیاز به ویتامین D را مرتفع می سازد اما ممکن اســـــت نیاز به مکمل در برخی کودکان احساس شود. منابع غذایی ویتامین D شامل زرده تخم مرغ ، جگر و گوشت اســـــت.

 

علاوه بر کلسیم دریافت معقول روی ، آهن ، منیزیم ، منگنز و آهن نیز در رانجام گرفت معقول اســـــتخوان ها از اهمیت زیادی برخوردار اســـــت که برای دریافت کافی انها لازم اســـــت کودک شما به میزان کافی از گوشت و مواد پروتئینی و سبزیجات معقول تغذیه نماید.

 

در نهایت اینکه بدانید زیبایی واقعی زمانی حاصل می شود که شما سالم و تندرست باشید. قد بلند بودن و در عین حال سالم نبودن تعدادان مطلوب نیست. تلاشتان را برای خوش قد و قامت بودن انجام دهید اما اگر در نهایت به دلیل مسائل ژنتیکی و غیره به قد مورد دلخواه خود نرسیدید اعتماد به نفستان را حفظ کنید. حیاتی این اســـــت که افکار بلندی داشته باشید و اهداف متعالی تان را دنبال کنید.

 

منبع : Salamatnews.com

پرتال روانشناسی و مشاوره برتر

http://www.ravanshenasibartar.com

تغییر ارزش‌های اخلاقی با گوشی هوشمند

۲ تیر ۱۳۹۶


گوشی‌های هوشمند، ارزش‌های اخلاقی ما را تغییر می‌دهند؟

 

 

 

تایم رولکس : گوشی‌های هوشمند همراه همیشگی خانومدگیِ ما انجام گرفته‌اند. زیادی از ما صبح‌ها بلافاصله بعد از چشم‌بازانجامن، سراغ آن‌ها می‌رویم و شب‌ها نیز صفحۀ گوشی‌هایمان آخرین چیزی اســـــت که می‌بینیم. باوجوداین، هنوز چیزهای زیادی اســـــت که دربارۀ تأثیرات ظریف این وسایل سحرآمیز بر خانومدگی‌مان نمی‌دانیم. تحقیقی جدید تأثیر اســـــتفاده از گوشی‌های هوشمند را در لحظۀ تصمیم‌گیری‌های اخلاقی بررسی انجامه اســـــت.

تصور کنید که ایمیلتان را باز می‌کنید و پیام دیوانه‌کننده‌ای را می‌بینید: بحرانی جدی و اخلاقی، در خانه یا در محل کارتان، به وجود آمده و شما باید خیلی سریع تصمیم بگیرید. چه واکنشی نشان می‌دهید؟ قانون سفت و دشوار «درست‌وغلط» را به کار می‌برید یا تصمیمی سودانگارانه می‌گیرید و به «آنچه به درد بخورد» عمل می‌کنید؟

شگفت‌آور اســـــت که پاسخ شما احتمالاً بسته به این خواهد بود که با گوشی هوشمند کار می‌کنید یا با کامپیوتر شخصی.

جملۀ قبلْ نتیجۀ تحقیقی اســـــت که به‌تازگی منتشر انجام گرفته اســـــت و حاکی از این اســـــت که «احکام اخلاقیِ افراد منوط اســـــت به موقعیت دیجیتالی، که در آن با نوعی دوراهیِ اخلاقی مواجه می‌شوند».

بر اساس این تحقیق، زمانی که با «دوراهی‌های اخلاقیِ پرتعارض» مواجه می‌شویم -مخصوصاً زمانی که در موقعیتی حساس هستیم و وقت برای تصمیم‌گیری کم اســـــت-، اگر در حال کارانجامن با گوشی هوشمند باشیم، نه کامیپوتر، احتمال اینکه راه‌حلی سودانگارانه را انتخاب کنیم افزایش اســـــت.

در مجلۀ کامپیوترز این هیومن بی‌هیویر۱، تیم تحقیقی که آلبرت بارک‌دوران، روان‌شناس دانشگاه سیتی لندن، سرپرست آن بود سلسله‌آزمایش‌هایی را طراحی انجام که شواهد این نظریۀ شگفت‌انگیز را فراهم می‌کند. با این همه، همان‌طور که این محققان خاطر نشان می‌کنند، «در کل، انتظار می‌رود که واکنش‌های پرعجله‌تر و به‌لحاظ زمانی فشرده‌تر با تصمیم‌های احساسی/شم‌محور۲ همراه شوند».

به بیان دیگر، هنگامی که عجله می‌کنیم، به واکنش‌های شهودی‌مان اعتماد خواهیم انجام، و -در مورد سؤال‌های اخلاقی- چنین معنا می‌دهد که به یکسری از قواعد ابتدایی بازگردیم که در دوران کودکی یاد گرفته‌ایم. اما عجیب این اســـــت که بارک‌دوران و همکارانش یافتند مسئله آن زمانی نیست که هشدارات پردردسر از طریق گوشی به دست ما می‌رسد.

تحقیق آن‌ها دوراهیِ مشهور قطار۳ را مطرح می‌کند که، در آن، فرد می‌بایست این تصمیم زیاد فوری را بگیرد که آدم چاقی را جلوی قطار بیندازد یا خیر، کاری که یک نفر را به کشتن می‌دهد، اما جان پنج نفر دیگر را نجات خواهد داد، وگرنه قطارْ آن‌ها را زیر خواهد گرفت.

در یک آزمایش به ۹۴۵ آمریکایی، که به‌صورت آنلاین از آن‌ها سؤال پرسیده می‌انجام گرفت، این دوراهی ارائه انجام گرفت. نیمی از آن‌ها با کامپیوتر شخصی‌شان کار می‌انجامند و در دست نیمی دیگر گوشی هوشمند بود.

محققان می‌گویند: «وقتی که آن‌ها با گوشی هوشمند کار می‌انجامند، احتمال اینکه شرکت‌کنندگان آن فرد چاق را قربانی کنند، تا پنج آقا دیگر را نجات دهند، افزایش از زمانی بود که با کامپیوتر این گیم را انجام می‌دادند.»

وقتی که این گیم را به‌طور پیاپی بازسازی انجامند، جز در یک دور که وقت شرکت‌کنندگان برای تصمیم‌گیری حدی نداشت، این آزمایش‌ها همان نتیجه را تصحیح و تأیید انجام. آن‌هایی که وقت افزایشی برای تعمق داشتند زیاد نیکو بین یک تصمیم سودانگارانه و قانون اخلاقیِ «هیچ‌کس را تحت هیچ شرایطی نکُش» تمایز گذاشتند.

اما بارک دوران و همکارانش این نتیجه را گرفتند که، تحت فشار، برخی از موقعیت‌های دیجیتال -مشخصاً گوشی‌های هوشمند- می‌توانند باعث تصمیم‌گیری سودانگارانه شوند.

دلیل باید چنین باانجام گرفت؟ محققان می‌گویند اســـــتفاده از گوشی‌های هوشمند «تأثیر ظریفی» بر ما می‌گذارند که در آن «افراد تمرکزشان را به سمت کارویژۀ اصلی محدود می‌ساخانومد و سرنخ‌های مشخص را نادیده می‌گیرند یا کنار می‌گذارند».

با توجه به صفحۀ باریک تلفن و این واقعیت که احتمال دارد تلفن‌همراه در محیطی عمومی و آکنده از مزاحمت‌های بصری اســـــتفاده شود، مخاطبان ملزم انجام گرفتند که بر صفحۀ گوشی تمرکز کنند. این کار در شیوۀ تفکری غیرشخصی‌تر و انتزاعی‌تر نتیجه می‌دهد و به تفکری عقلانی‌تر -و نه تفکری اخلاقاً دشوارگیر- منجر می‌شود.

دست‌کم، نظریه چنین از آب درآمده اســـــت. این تحقیق، در گونۀ خودش، یکی از نخستین مطالعات بود و تعداد تحقیق افزایشی ممکن اســـــت انجام شود. مطمئناً با توجه به حضور فراگیر گوشی‌های هوشمند، ما به فهم بهتری از این نیاز داریم که چگونه این گوشی‌ها بر نحوۀ تفکر ما و تصمیم‌هایمان تأثیر می‌گذراند.

تا به حال، برای فهم علت این تأثیرگذاری، اَپلیکیشنی ساخته نانجام گرفته اســـــت!

منبع:وب‌سایت ترجمان – ترجمه علیرضا صالحی

باخانومشر : سایت تایم رولکس

انیشتین فری که فقط نابغه نبود!

۲ تیر ۱۳۹۶


آلبرت انیشتین نابغه ای که فقط نابغه نبود!

چون فکر می انجامند کمونیست اســـــت، بیست سال زیر نظر پلیس فدرال امریکا بود. و کسی بود که همکاری اش در پروژه منهتن باعث انجام گرفت بمب اتم ساخته شود و برای همین سال ها خود را ملامت انجام و تلاش زیاد انجام تا خطر اســـــتفاده از بمب اتم را به جهان ثابت کند. شاید باورتان نشود «آلبرت انیشتین» برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۱۹۲۱ که در فرهنگ ما و زیادی از جوامع دیگر به عنوان نابغه و باهوش شناخته می شود، جناب آقا بود با خطاهای معمول انسانی که تصمیمات اشتباه کم نداشت.

لذت موسیقی از کلام افزایش اســـــت

آلبرت انیشتین چهاردهم مارس ۱۸۷۹ در منطقه نخستم، منطقه کوچکی در ناحیه وورتمبرگ آلمان، متولد انجام گرفت. انیشتین یک ساله بود که خانواده اش به مونیخ رفتند. پدرش، هرمان انیشتین، کارخانه کوچک محصولات الکتروشیمایی داشت. مادرش اما خانومی بود اهل هنر و صاحب احساساتی که خاص هنرمندان اســـــت و بزرگ ترین عامل خوشی او در خانومدگی موسیقی بود. عاملی که در خانومدگی آلبرت هم تاثیر گذاشت و او را تا پایان عمر شیفته نوای ساز ساخت.

هنگام اخذ جایزه نوبل برای نقل کردرانی به دانشگاه پراگ دعوت انجام گرفت. پایانی اســـــتادان در آن مراسم حضور داشتند. بعد از ایراد یک نقل کردرانی گرم برای خوشامدگویی به او، از انیشتین خواســـــتند برای آن ها تعداد کلمه ای نقل کرد بگوید. این دانشمند نابغه گفت: «شاید بهتر اســـــت به جای نقل کرد گفتن، برایتان قطعه ای بنوازم که لذتش افزایش اســـــت.» سپس در برابر دیدگان حیرت زده حضار ویولنش را درآورد و قطعه ای از موتسارت نواخت.

کله گنده!

خانومدگینامه نویسان تصریح دارند آلبرت به هیچ عنوان کودکی اعجوبه نبود. حتی مدت زیادی طول کشید تا نقل کرد گفتن آموخت، طوری که پدر و مادرش وحشت زده انجام گرفتند که مبادا فرخانومدشان ناقص و غیرعادی باانجام گرفت اما بالاخره او شروع به حرف زدن انجام، ولی اغلب ساکت و خاموش بود و هرگز گیم های عادی سایر بچه ها را دوست نداشت.

هنگام تولد سر آلبرت زیاد بزرگ تر از حد معمول بود، طوری که مادرش تصور می انجام ناقص اســـــت. انیشتین دیر زبان باز انجام و زیاد آهسته صحبت می انجام. درعوض پایان جملات را در ذهنش مرور می انجام تا قبل از به زبان آوردن آن ها از صحیح بودنشان مطمئن شود. گفته انجام گرفته انیشتین تا نُه سالگی به همین منوال رفتار می انجام. والدینش از این که فرخانومدشان عقب افتاده باانجام گرفت نگران بودند که به صورت حتم این نگرانی تکمیلا بی اساس بود. درواقع «سوپ داغ اســـــت» جمله ای بود که باعث انجام گرفت مادرش دست به آسمان بلند و خدا را شکر کند که برخلاف گفته های دوست و آشنا، پسرش لال و عقب افتاده نیست و نه تنها می تواند حرف بخانومد، بلکه معنای داغی را هم می فهمد.

ویولن خانومی روی بمب

راهی که قطب نما نشانش داد

یک مورخ نوشته اســـــت: در آن زمان که آلبرت تازه زبان به نقل کرد باز انجامه بود و به ندرت حرف می زد یک شب موقع شام سکوت را شکست و گفت این سوپ خیلی داغ اســـــت. والدینش خیالشان آسوده انجام گرفت و از او پرسیدند: «دلیل تاکنون کاهش نقل کرد گفته؟» پاسخ داد: «برای این که تاکنون همه چیز بر طبق روال خود بوده.»

او در پنج سالگی در بستر بیماری بود که پدرش به او یک قطب نمای ساده جیبی هدیه داد. وقتی دلیل حرکات عقربه قطب نما را فهمید شگفت زده انجام گرفت. قطب نما را به هر سمتی که می چرخاند همواره یک جهت را نشان می داد، همین موضوع باعث جلب توجه انیشتین انجام گرفته بود. آلبرت با خودش فکر انجام باید نیرویی بر قطب نما اعمال انجام گرفته باانجام گرفت که چنین عمل می کند. این اتفاق بارها در گزارش ها و شرح حال خانومدگی وی ذکر انجام گرفته اســـــت.

در کنکور قبول نانجام گرفت

با این که آلبرت مرتب و هر سال طبق تعالیم کاتولیک تحصیل می انجام و از آن ها لذت فراوان می برد و حتی در مباحث مربوط به شرعیات و قوانین مذهبی کاتولیک چنان قوی انجام گرفت که قادر بود به همه سوال های معلم خود پاسخ دهد و به همشاگردی هایش در این زمینه کمک می انجام، اما هیچ وقت آدمی مذهبی نانجام گرفت.

در دوران نوجوانی آلبرت، مشهورترین موسسه فنی در اروپای مرکزی به اســـــتثنای آلمان، مدرسه دارالفنون سوییس در منطقه زوریخ بود. آلبرت هفده ساله در امتحان ورودی این دانشگاه شرکت انجام و نمره نیکوی در ریاضی و فیزیک کسب انجام، اما چون تاریخ و جغرافی اش نیکو نبود، در آزمون دانشگاه رد انجام گرفت. هر تعداد بعدها در همین جا فیزیک خواند. بعد هم انجام گرفت کارمند اداره اختراعات.

انیشتین در اداره می نشست و اختراعات ارجاع انجام گرفته را بررسی می انجام که آیا درست کار انجام میدهند یا نه. همان موقع بود که با همکلاسی دوران دانشگاهش «میلوا ماریچ» ارتباط برقرار انجام پیش از این که ازدواج کنند صاحب دختری نامشروع به نام «لیزرل» انجام گرفتند؛ کودکی که کسی از سرنوشت آن هشداری ندارد و این دانشمند هیچ گاه راجع به او صحبت نانجام. به صورت حتم زیادی معتقدند میلوا ماجرا را به آلبرت نگفته و او از وجود بچه بی رویداد بوده. با این حال آن ها سال بعد از آن با یکدیگر ازدواج انجامند. «میشل زایکمن» در کتاب «دختر انیشتین» نوشته این کودک در سال ۱۹۰۳ به دلیل بیماری مخملک آقاه اســـــت.

همه خانوم های خانومدگی آلبرت

انیشتین و میلوا پس از ازدواج صاحب دو پسر به نام های «هانس آلبرت» و «ادوارد» انجام گرفتند. با گذشت زمان، انیشتین از همسر خود فاصله گرفت. به صورت حتم زیادی معتقدند آلبرت زمانی که از خانه دور بود، دائم به میلوا خیانت می انجام. دعواهای بی پایان آن ها آغاز انجام گرفته بود، به همین سبب تصمیم گرفتند رابطه شان را بهبود ببخشند. برای بهتر انجام گرفتن رابطه شان این دانشمند نابغه یک قرارداد عجیب تهیه انجام

طبق این قرارداد آن ها تحت شرایط ویژه ای باید با هم خانومدگی می انجامند. مسئولیتی که آلبرت برای همسرش تعیین انجامه بود، چنین بود: «لباس های من متداوم مرتب باشند. سه وعده غذایی خود را به طور مرتب و در اتاقم صرف کنم. اتاق خواب و اتاق مطالعه من متداوم مرتب و تمیز باشند و میز کارم فقط مخصوص اســـــتفاده خودم باانجام گرفت. همچنین باید پایان روابط مرا نادیده بگیری؛ لزوما همه روابط من بنابر دلایل اجتماعی نیست و تنها زمانی که از تو خواســـــتم باید با من صحبت کنی.»

میلوا این شرایط را پذیرفت، اما این قرارداد هم باعث نانجام گرفت رابطه آن ها دوام تعدادانی بیابد. آلبرت در سال ۱۹۱۴ به دانشگاه برلین دعوت انجام گرفت. با این که همسر و خانواده اش در زوریخ بودند، سراغ دخترخاله بیوه اش «السا» رفت که از کودکی همدیگر را دوست داشتند. آلبرت از دو سال پیش از آن با او رابطه داشت. او در برلین به خانه السا که نوه عموی پدرش هم بود، رفت و آمد می انجام و در همین مدت با دختر السا که «لیز» نام داشت هم رابطه برقرار انجام. او پنج سال بعد از حضور در برلین میلوا را طلاق داد. هر تعداد به او قول داد اگر صاحب جایزه نوبل شود، پایان پول را به او بدهد تا بتواند با آن بچه ها را بزرگ  کند.

پسرم! بچه دار نشو

ترک خانواده و طلاق همسرش باعث انجام گرفت رابطه انیشتین با پسر بزرگش (هانس آلبرت) تا آخر عمر تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرد. هانس آلبرت پدرش را مسئول ترک انجامن و تنهایی میلوا می دانست. رابطه بین پدر و پسر زمانی بدتر انجام گرفت که انیشتین با ازدواج هانس آلبرت و «فریدا کنچ» که از پسرش بزرگ تر بود، انجام گرفتیدا مخالفت انجام. آن زمان هانس بیست و سه ساله بود. انیشتین به این وصلت راضی نبود و معتقد بود فریدا برای به دست آوردن پسر او نقشه کشیده اســـــت.

وقتی پایان حرف ها و تلاش های او بی اثر ماند از پسرش خواســـــت بچه دار نشود دلیل که تنها باعث می شود طلاق و جدایی آن ها را دشوار تر کند. با این حال هانس با فریدا ازدواج انجام و از او صاحب فرخانومد انجام گرفت و تا آخر عمر هم در کنار یکدیگر ماندند تا ثابت شود هوش پسر در امور عشقی از پدرش افزایش بوده.

هانس آلبرت بعدها به امریکا مهاجرت انجام و در آن جا پروفسور مهندسی هیدرولیک در دانشگاه برکلی انجام گرفت. حتی در این کشور هم پدر و پسر از یکدیگر دلگیر بودند. وقتی انیشتین آقا، ارث تعدادانی برای پسر بزرگش نگذاشت. این بخشی از نامه انیشتین به پسر بزرگش هانس آلبرت یازده ساله اســـــت: «امیدوارم دوست های قدیمی ات را پیدا انجامه باشی. دوستانی که وقتی با آن ها کشتی می گرفتی سرگرم بود. برای پسرها هیچ جایی به زیبایی زوریخ نیست. معلم هایش برای تکالیف مدرسه خیلی اذیت نانجام میدهند.

به لباس و رفتار هم گیر نمی دهند. راســـــتی پیانو را فراموش نکن. انسان با نواختن موسیقی برای خودش و دیگران لذت ایجاد می کند. خودم امشب قرار اســـــت در یک کنسرت کوچک پیانو بخانومم. پولش را می دهند به دو هنرمند فقیر…» انیشتین پدری بود که هیچ گاه خانومدگی خانوادگی مرتبی نداشت با این حال خودش در خانواده مرتب و منظمی به دنیا آمد.

نقش موثر در ساخت بمب اتم

می گویند روزی ملکه بلژیک از انیشتین دعوت انجام به ملاقات او برود. انیشتین دعوت او را پذیرفت، ملکه گروهی از مقامات عالی رتبه دولت و دربار را به پیشواز او فرستاد. این گروه در ایستگاه قطار با پلن تشریفاتی ویژه ای در انتظار ورود حیاتیان دانشمند خود بودند. انیشتین با یک جعبه شیرینی در یک دست و ویولن در دست دیگرش از واگن درجه سه قطار پیاده انجام گرفت و بدون توجه به تشریفات یا جالب توجه آن ها پیاده راه قصر را در پیش گرفت. مقامات تشریفات مدتی بیهوده انتظار کشیدند و ناچار به قصر بازگشتند و به ملکه هشدار دادند که به ظاهر انیشتین در آمدنش تغییر عقیده داده اســـــت، اما خیلی زود آقا کوتاه قدی با سر و کله خاک آلود توجه آن ها را به خود جلب انجام.

 ویولن خانومی روی بمب

آن آقا از جاده منتهی به دربار آهسته آهسته بالا می آمد. همین آقا بعدها باعث انجام گرفت سلاح های هسته ای در جهان ساخته شود. هرتعداد او نقش اصلی را در پروژه محرمانه موسوم به منهتن که ارتش امریکا ترتیب داده بود، نداشت اما به مقامات امریکا نامه نوشته که آلمان به زودی بمب اتم خواهد داشت و لازم اســـــت امریکا پیش دستی کند. درواقع لئو زیلارد، فیزیکدانی که از آلمان گریخته بود، انیشتین را برای نوشتن نامه ای به رییس جمهور فرانکلین روزولت متقاعد انجامه بود.

گفته انجام گرفته نامه انیشتین و زیلارد یکی از دلایلی بود که باعث انجام گرفت پروژه مخفی منهتن برای ساخت بمب اتم شروع شود. با این حال و با وجود این که انیشتین فیزیکدانی مشهور و بااســـــتعداد بود ولی ارتش با در نظر گرفتن این که او کمونیست اســـــت و با امریکا مشکل دارد از او برای شرکت در پروژه دعوت نانجام. هنگامی که بمب های اتمی امریکا بر منطقههای ناکازاکی و هیروشیما فرود آمد، خواب های دانشمند نابغه آشفته انجام گرفت و تا آخر عمر تلاش انجام از گسترش سلاح های هسته ای جلوگیری کند؛ تلاشی که تعدادان موفق نبود.

تبدیل آلبرت به انرژی

او در ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ پس از حمله قلبی که ناشی از گشادگی سرخرگ ها بود، در بیمارستان پرینستون امریکا درگذشت. در کنار تخت بیمارستان او برگی از محاسبات ناپایانش درباره نظریه اتحاد میدانی یافتند. او در نظر داشت صبح آن روز محاسبات را دنبال کند. آلبرت انیشتین خواســـــته بود هیچ گونه تشییع جنازه و مراسم عزاداری برایش برپا نکنند، آرامگاه یا لوح تاریخی برایش نساخانومد.

طبق وصیت او جسدش سوزانده انجام گرفت و در حقیقت طبق نظریه خودش جسم و جرم او به انرژی تبدیل انجام گرفت. هر تعداد آثار و گفتارش به یادگار مانده اســـــت. مانند این نقل کرد که «نهایت فرومایگی اســـــت اگر رفتار آدمی منحصر به ترس از تنبیه یا امید به پاداش باانجام گرفت» که تبدیل به جمله قصاری مشهور انجام گرفته اســـــت.

۱۰ عادت بد برای حذف خوشبختی شما

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

۱۰ عادت وحشتناکی که خوشبختی شما را از بین می‌برد

 

 

 

همه‌ی ما همواره در جست‌وجوی شادی هستیم. هر روز تصمیماتی می‌گیریم که بر چگونگی فکر و احساس ما درباره‌ی خودمان اثر می‌گذارند. ما معمولا باور داریم که تصمیمات نیکوی می‌گیریم؛ تصمیماتی که ما را به رفاه نزدیک‌تر خواهند انجام. همه‌ی ما به‌طور طبیعی خواهان اجتناب از ترس و فراهم انجامن یک خانومدگی آسوده و بی‌دغدغه هستیم. مشکل این‌ اســـــت که گاهی‌اوقات انتخاب‌های ما برخلاف انتظار، اندوه و اضطراب ما را افزایش می‌کنند. در واقع، گرفتار عادات بدی می‌شویم که به ما آسیب می‌رسانند و رضایت و شادی‌مان را می‌گیرند. با سرکوب‌انجامن این ۱۰ عادت بد که در این نوشته خواهیم گفت، می‌توانید جلوی این چرخه‌ی منفی را بگیرید و شادی‌تان را مجدد به‌دست آورید.

 

 

۱. مقایسه‌ی دائمی خود با دیگران

وسوسه‌ی مقایسه‌ی خودمان با دیگران، تقریبا مقاومت‌ناپذیر اســـــت. بااین‌حال، مقایسه‌ی دائمی خودمان با دیگران منجر به عدم رضایت از خانومدگی‌مان می‌شود.

نگاه‌انجامن به ظاهر خانومدگی دیگران و تصور اینکه آنها عالی‌ترین شغل و شادترین روابط را دارند یا پول افزایش و قیافه‌ی بهتری دارند، کار آسانی اســـــت، اما این مقایسه‌ها متداوم منصفانه نیستند، زیرا تک‌تک ما انسان‌ها در جایگاه خودمان منحصربه‌فرد هستیم و اســـــتعدادها، ترس‌ها، تمایلات و اهداف خودمان را داریم.

اگر می‌خواهید خودتان را با دیگران مقایسه کنید، سعی کنید سنجیده قضاوت کنید. به خودتان یادآوری کنید که هیچ‌کس تکمیل نیست و همه می‌خواهند منتهای تلاش‌‌شان را بکنند تا به اهداف‌شان برسند.

۲. ناسپاس بودن

ندانستن قدرِ داشته هایتان ، ۱۰ عادت وحشتناک که خوشبختی شما را از بین می برد

صرف‌نظر از مشکلات زیادی که شاید در خانومدگی داشته باشید، باز هم داشته‌های زیادی دارید که باید قدردان آنها باشید. هر روز که از خواب بیدار می‌شوید و نفس می‌کشید فرصت مجدد‌ای را برای کار‌انجامن، نزدیک‌انجام گرفتن به اهداف، خدمت به دیگران و کشف شادی‌های کوچک در خانومدگی دارید. اگر قدردان داشته‌هایتان نباشید، ارزش و اهمیت آنها را درک نخواهید انجام.

قدردانی، خانومدگی‌تان را دگرگون می‌کند. شاکر‌بودن، فکر شما را به داشته‌های شگفت‌انگیزتان معطوف می‌کند. اگر درک نکنید که در خانومدگی از چه نعمت‌هایی برخوردار هستید و قدردان آنها نباشید، هرگز در خانومدگی احساس رضایت نخواهید انجام. قدردانی از اســـــترس شما می‌کاهد، به ذهن شما آرامش می‌دهد و از شما یک شخصیت منعطف و مهربان می‌سازد.

۳. گرفتار ترس یا نفرت‌انجام گرفتن

مغز ما به‌طور طبیعی خطرات و تهدیدات واقعی را به ما هانجام گرفتار می‌دهد و به حفظ امنیت ما کمک می‌کند؛ اما ترس و اضطراب غیرطبیعی خانومدگی ما را مختل می‌کند. ترس از شکست مانع پیگیری رؤیاهایمان می‌شود و بر تصمیماتی که دوست داریم بگیریم اثر منفی می‌گذارد.

نفرت هم به اندازه‌ی ترس مخرب اســـــت. اگر بگذارید خشم، شما را کنترل کند؛ در باتلاقی از بدبینی و ستیزه‌جویی فرو می‌روید. خاطره‌ی تجربیات تلخ در ذهن ما انباشته می‌شوند، اما اگر بخواهیم بر اساس خشم یا نفرت تصمیم‌گیری کنیم، توانایی تمرکز خود را روی مسائل حیاتی خانومدگی از دست می‌دهیم. نفرت، شادی‌هایمان را ذره‌ذره از ما می‌گیرد.

خودتان را تسلیم ترس و نفرت نکنید. تمرینات مدیتِیشین و نوشتن افکارتان را جدی بگیرد تا با این احساسات منفی مبارزه کنید. به نحوه‌ی رفتار و برخوردتان با دیگران اهمیت بدهید و نگذارید پای خصومت به خانومدگی‌تان باز شود.

۴. تمرکز محض روی گذشته یا فردا

 تمرکز محض روی گذشته یا فردا ، ۱۰ عادت وشحتناک که خوشبختی شما را از بین می برد

اگر توجه شما معطوف به گذشته یا فردا باانجام گرفت، احتمال دارد تجربیات و فرصت‌هایی را که درست مقابل چشمان‌تان اســـــت، نادیده بگیرید. شما باید در لحظه خانومدگی کنید تا توجه‌تان را معطوفِ شرایط و اطرافیان‌تان کنید. اگر این‌گونه نباانجام گرفت، بدون اینکه تشخیص بدهید، ر‌وزها و سال‌های زیادی را پشت می‌گذارید؛ درحالی‌که در هیچ‌یک از آنها خانومدگی‌انجامن در لحظه را تجربه نانجامه‌اید. ‌

خانومدگی در گذشته، معمولا نشان از وجود مسائل حل‌نانجام گرفته‌ای اســـــت که از مغز ما بیرون نمی‌روند. تمرکز تکمیل روی فردا معمولا نشانه‌ای از وجود اضطراب درباره‌ی اتفاقات آتی و توانایی شما در مواجهه با آنها اســـــت. تحقیقات نشان می‌دهند کسانی‌که در لحظه خانومدگی می‌کنند و به زمان حال می‌اندیشند، انسان‌های شادتری هستند و احساس نزدیکی افزایشی با دیگران می‌کنند. تمرین‌های تمرکز حواس را برای بالا‌بردن توجه‌تان به زمان حال انجام بدهید.

۵. تمرکز روی مسائل غیرقابل‌کنترل

صرف زمان و تلاش زیاد برای کاری که از کنترل شما خارج اســـــت، نتیجه‌ی ناامید‌کننده‌ای دارد و در آخر باید بپذیرید که سرنوشت راه تکمیلا متفاوتی را برای‌تان رقم زده اســـــت. این مکانســـــت که با خودتان می‌گویید: «قرار نبود اوضاع این‌جوری بشه!» این‌گونه نتایج زیاد ناعادلانه به‌نظر می‌رسند، چون شما تصورشان را هم نمی‌انجامید.

حیاتی‌ترین چیزی که باید به آن توجه کنید این اســـــت که قرار نیست فرمان متداوم در دست شما باانجام گرفت. شما می‌توانید پایان وقت و انرژی‌تان را صرف پیدا‌انجامن عالی‌ترین روش پلن‌ریزی و پیش‌بینی دنیای پیرامون خود کنید، اما اوضاع متداوم بر وفق مراد شما نخواهد بود.

اکثر مواقع تمایل ما به کنترل همه مسائل پیرامون‌مان، ریشه در اضطراب و ترس دارد؛ ما باور داریم که اگر فرمان دست خودمان نباانجام گرفت، بدترین اتفاقات خواهد افتاد. تلاش زیاد‌ازحد برای کنترل همه‌ چیز، درست مانند جنگیدن با دنیاســـــت و درنتیجه‌ی این طرز تفکر، خودمان را از شادی و آرامش محروم می‌کنیم. به‌جای تلاش برای کنترل‌انجامن پایان جزئیات پیرامون، اجازه بدهید خانومدگی روال عادی‌اش را طی کند. روی مسائل غیرقابل‌کنترل خانومدگی زیاد‌ازحد تمرکز نکنید و سعی کنید از آزادی این نگرش جدید لذت ببرید.

۶. اسیر‌انجام گرفتن در گیم سرخانومش

اسیر انجام گرفتن در گیم سرخانومش ، ۱۰ عادت وحشتناک که خوشبختی شما را از بین می برد

سرخانومش‌انجامن مداوم دیگران به‌خاطر مشکلات یا شرایط خودتان، عادت مخربی‌ست که هم به خودتان و هم به اطرافیان‌تان آسیب می‌رساند. وقتی دیگران را سرخانومش می‌کنید، از مسئولیت احساسات و اعمال خودتان چشم‌پوشی می‌کنید. ما مسئولیت مشکلات‌مان را به گردن دیگران می‌اندازیم، چون نمی‌خواهیم خودمان را مقصر بدانیم. در‌عوض، با مقصر‌دانستن دیگران، شکست خودمان را توجیه می‌کنیم تا احساس بهتری پیدا کنیم.

ما تصور می‌کنیم با مقصر‌دانستن دیگران، پشیمانی و افسوس از دوش ما برداشته می‌شود. در دنیای واقعی، ما متداوم مسئول اعمال خودمان هستیم. هیچ‌کس نمی‌تواند ما را به کاری که به ضررمان اســـــت وادار کند یا مسئولیت اعمال‌مان را به‌جای ما به‌عهده بگیرد.

۷. چشم‌دوختن به دارایی‌ها

ماشین مدل بالا، مبلمان شیک، تایم گران و پایان چیزهایی که آرزوی داشتن‌شان را دارید به شما احساس تعلق یا رضایت نخواهند داد. اگر برای خرید هر یک از آنها خودتان را در تنگنای مالی قرار داده باشید، فقط به بار اســـــترس و اضطراب‌ خودتان افزوده‌اید.

وقتی تمرکز خانومدگی‌تان روی پول و مادیات باانجام گرفت، نمی‌توانید شادی‌های واقعی و حقیقی خانومدگی را ببینید. منکر نمی‌شویم که پول به رفاه ما و اطرافیان‌مان کمک می‌کند، اما زمانی‌که تمرکزمان به‌طور تکمیل روی ثروت و اندوختن آن باانجام گرفت، چیزهایی را که سبب آرامش و شادی واقعی‌مان می‌شوند، فراموش می‌کنیم. در خانومدگی به‌دنبال تعادل باشید و بدانید که با ثروت نمی‌توانید شادی بخرید و این حقیقتی‌ست که باید آن را به‌طور درونی باور داشته باشید.

۸. احاطه‌انجام گرفتن با افراد سمی

احاطه انجام گرفتن با انسان های سمی، ۱۰ عادت وحشتناک که خوشبختی شما را از بین می برد

ارتباط با افراد سمی، شادی و آرامش را از شما می‌گیرد. اگر مراقب نباشید، ذهنیت بدبینانه‌ی آنها به شما سرایت می‌کند. واقعیت غم‌انگیز این اســـــت که انسان‌های سمی ذره‌ای به اطرافیان‌شان اهمیت نمی‌دهند و برایشان فرقی نمی‌کند دیگران چقدر برای آنها وقت صرف انجامه‌اند.

شما باید مراقب آن دسته از افراد باشید که دائما نظرات شما را انکار می‌کنند، هر زمان که به چیزی نیاز داشته باشند، به سراغ شما می‌آیند و به خطوط قرمز، اعتقادات و آرزوهای شما احترام نمی‌گذارند. این‌‌گونه افراد نمی‌دانند چگونه با دیگران رابطه‌ی سالمی داشته باشند.

اجازه ندهید ارتباط با انسان‌های سمی به شما آسیب برساند یا سطح خانومدگی شما پایین بیاورد. شما لیاقت معاشرت با کسانی را دارید که رفتارشان با شما توأم با احترام و مهربانی اســـــت.

۹. از بین‌رفتن آرزوها به‌واسطه‌ی تنبلی

همه‌ی ما هرازگاهی وظایفی را به تعویق می‌اندازیم که از انجام‌شان می‌ترسیم یا بهانه‌تراشی می‌کنیم تا دلیلِ انجام‌ندادن کاری که قول انجامش را داده بودیم، توضیح بدهیم. به تعویق انداختنِ همیشگی، بدون‌شک به شادی بلند‌مدت ما لطمه می‌خانومد. ما با تنبلی، زمان باارزش و انرژی‌مان را هدر می‌دهیم، درحالی‌که می‌توانیم از این دو منبع باارزش برای پی‌گیری اهداف و آرزوهای‌مان اســـــتفاده کنیم.

وقتی به گذشته نگاه می‌کنید، آیا از نحوه‌ی اســـــتفاده از زمان‌تان احساس پشیمانی و ناآسودهی می‌کنید؟ آیا روزهایی که پشت سر گذاشته‌اید، ارزش و دنبال داشته‌اند؟ آیا در گذشته فرصت‌های حیاتیی را از دست داده‌اید؟ نگویید «هنوز وقت هست»، یا «دفعه‌ی بعد»، چون اصطلاحی به‌نام «دیگر خیلی دیر انجام گرفته اســـــت» وجود دارد. پس از همین امروز آغاز کنید.

۱۰. بدترین منتقدِ خود‌بودن

بدترین منتقد خود بودن ، ۱۰ عادت وحشتناک که خوشبختی شما را از بین می برد

ما باور داریم که وقتی به دنبالی نمی‌رسیم، باید انتظارات‌مان را بالا ببریم و به خودمان دشوار بگیریم. در نتیجه انتقاد از خود برای شناسایی عیوب و تکمیل‌انجامن مهارت‌های‌مان ضروری اســـــت. آگاه‌ بودن از نقاط ضعف شخصی حیاتی اســـــت. اهمیت ندادن به این آگاهی به‌‌‌علت غرور یا اعتمادبه‌نفس زیاد‌ازحد، ما را به جایی نمی‌رساند. از طرفی، خودگویی‌های منفی و منتقدانه، شما را به جایی نمی‌رساند و مانع پذیرفتنِ شادی‌های واقعی خانومدگی می‌شود.

حیاتی این‌ست که بدانید دلیل این‌قدر به خودتان دشوار می‌گیرد؟ آیا از خودتان ناامید هستید، چون می‌دانید که می‌توانید عملانجام بهتری داشته باشید؟ یا اینکه عقاید، تمایلات و ارزیابی‌های دیگران نسبت به شما دیگر اثری روی شما ندارند؟ آیا به خودتان عذاب می‌دهید چون می‌ترسید مبادا دیگران را ناامید کنید یا نگران تصور آنها درباره‌ی خودتان هستید؟

برای ارتباط برقرار‌انجامن با خود واقعی‌تان حوصله به خرج دهید. شما واقعا از خودتان چه انتظاری دارید؟ می‌خواهید چه کسی باشید؟ چه چیزهایی را دوست دارید؟ چه چیزهایی را دوست ندارید؟ برای اینکه خودتان را پیدا کنید و کسی را که هستید دوست بدارید، باید راهی پیدا کنید. افکار منفی را کنار بگذارید و فقط به انتقادات ساخانومده فکر کنید. فراموش نکنید که با خودتان مهربان باشید، همین‌طور با دیگران، چون این راه رسیدن به شادی واقعی اســـــت.

 

چطور / تایم رولکس

http://www.ravanshenasibartar.com

در شغل دوم درامد خود را تعداد میلیونی کنید

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

چطور بدون ترک شغل تعداد میلیون‌تومان درآمد افزایش داشته باشیم

 

 

زیادی از ما به دنبال شغل دوم پردرآمد یا یافتن راهی برای افزایش درآمد هستیم، اما از آن طرف دوست نداریم شغل فعلی خود را که به ما احساس امنیت می‌دهد ترک کنیم و دست به ریسک بخانومیم. در این مقاله به روش‌هایی خواهیم پرداخت که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون ترک شغل و بدون سرمایه بتوانید درآمد خود را افزایش دهید.

مواردی که در ادامه مطالعه می‌کنید به ترتیب میزان ایجاد درآمد هستند. از کاهش به افزایش

۶. وارد انجامن هشدارات در پایگاه داده

شاید عجیب به نظر برسد اما اگر کامپیوتر و اینترنت داشته باشید یکی از راه‌های ساده‌ی درآمد‌زایی وارد انجامن هشدارات در دیتابیس (پایگاه داده) اســـــت. زیادی از شرکت‌ها و وب‌سایت‌های ایران برای وارد انجامن هشدارات در سیستم خودشان نیاز به نیروی کار پاره‌وقت و دورکار دارند و اگر شما اندکی هوشمندانه جست‌وجو کنید در وب‌سایت‌های فریلنسی (کارمزدی) مانند پونیشا و دیگر وب‌سایت‌ها این سبک پروژه‌ها را خواهید دید. با حفظ کیفیت و دقت متداوم می‌توانید مشتریان نیکوی برای کار خود داشته باشید و بدون داشتن تخصص خاصی یک منبع درآمد نسبتا معقول داشته باشید.

درآمد ماهیانه پیش‌بینی‌انجام گرفته برای این روش: تا ۱ میلیون تومان

۵. فعالیت افزایش در شبکه‌های اجتماعی و مدیریت شبکه‌های اجتماعی دیگران

شبکه‌های اجتماعی می‌توانند یک منبع درآمد نیکو برای شما باشند. اگر به یک موضوع خاص خیلی علاقه دارید می‌توانید با درست انجامن یک کانال تلگرام یا اینستاگرام به تولید محتوایی ارزشمند بپردازید و علاقه‌مندان دیگر آن حوزه را به سمت خود جلب کنید. فرض کنید زمینه‌ی علاقه شما جواهرات یا شیرینی‌پزی اســـــت. رمز موفقیت در این اســـــت که در اینترنت جست‌وجو کنید، بهترین محتوا را جمع‌آوری کنید و با طراحی معقول در کانال تلگرام یا اینستاگرام خود بگذارید. برای این کار باید اندکی با نرم‌افزارهای کامپیوتر برای ویرایش تصویر و متن آشنا باشید. در مرحله‌ی بعد می‌توانید با تبادل پیوند با دیگر کانال‌ها و حتی تبلیغ در کانال‌های بزرگ، تعداد مخاطبان خود را زیاد کنید و از طریق تبلیغات درون کانال خود درآمد معقولی داشته باشید.

درآمد ماهیانه پیش‌بینی‌انجام گرفته برای این روش: تا ۱٫۵ میلیون تومان

۴. فروش کارهای هنری دستی در وب‌سایت‌های آنلاین

یکی از مفرح‌ترین و جذاب‌ترین روش‌های درآمدزایی در اوقات فراغت ساختن کارهای دستی و هنری اســـــت. شاید تصور کنید که برای این کار باید یک هنرمند قهار یا باتجربه باشید، اما این‌طور نیست. هرتعداد ذوق هنری و اســـــتعداد بدون شک عامل فوق‌العاده حیاتیی در موفقیت این سبک درآمد‌زایی اســـــت اما با تمرین و مطالعه و باز هم تمرین می‌توان محصولات ساده و جذابی مانند شمع‌، دست‌بند، گوشواره، انگشتر، کاور موبایل و خیلی محصولات دیگر تزئینی یا کاربردی تولید انجام که طرفداران زیادی پیدا کند. حال این محصولات را کجا بفروشید؟ خیلی دشوار نیست. هم می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام اقدام به این کار کنید و هم می‌توانید در وب‌سایت‌هایی مانند دیوار یا شیپور این اجناس را بفروشید. ابزارهای رایگان برای فروش زیاد زیاد اســـــت و اگر تلاش کنید به‌آسودهی می‌توانید به درآمد قابل‌توجهی برسید.

درآمد ماهیانه پیش‌بینی‌انجام گرفته برای این روش: تا ۲ میلیون تومان

۳. ترجمه‌ی متون در وب‌سایت‌ها و کار انجامن به‌صورت نویسنده‌‌ی حق‌الزحمه‌ای

اگر به ترجمه‌ی زبان انگلیسی یا یکی از زبان‌های خارجی تسلط دارید یا تا حد نیکوی می‌توانید این کار را انجام بدهید، مهارت خیلی نیکوی برای درآمدزایی دارید. بدون اینکه از کار اصلی خود خارج شوید می‌توانید در وقت‌های آزادتان برای زیادی از وب‌سایت‌های ایران بنویسید. کافی اســـــت به این وب‌سایت‌ها درخواســـــت بدهید و اگر آزمونی در کار باانجام گرفت از آن‌ سربلند بیرون بیایید و همواره تلاش کنید کیفیت کار خود را بالا ببرید. این وب‌سایت‌ها معمولا به‌ازای کلمه پرداخت انجام می‌دهند و در صورتی که کار شما از کیفیت معقول برخوردار باانجام گرفت می‌توانید به هر اندازه که می‌خواهید کار کنید. کارمزد هر کلمه بین ۱۰ تا ۲۵ تومان متغیر اســـــت و سیستم پرداخت‌ها و مشوق‌ها بین وب‌سایت‌ها متفاوت اســـــت.

درآمد ماهیانه پیش‌بینی‌انجام گرفته برای این روش: تا ۲٫۵ میلیون تومان

۲. بازاریابی برای شرکت‌های تولیدکننده یا خدماتی و دریافت کمیسیون

زیادی از شرکت‌ها خصوصا شرکت‌های خدماتی توان پرداخت کمیسیون‌های خیلی نیکوی را دارند. شما می‌توانید به‌عنوان بازاریابِ خارج از سازمان به آنها ایمیل بخانومید و درصد کمیسیون را با آنها هماهنگ کنید، سپس با جست‌وجوی مشتریان بالقوه، به‌عنوان نماینده‌ی آن شرکت با آنها ارتباط برقرار کنید. اگر ارتباط عمیقی با این شرکت‌ها برقرار کنید حتی می‌توانید از آنها ایمیل سازمانی بگیرید و کارت ویزیت خودتان را داشته باشید. به‌طور کل خدماتی که سود‌آوری نیکوی دارند می‌توانند گزینه‌ی معقولی برای این کار باشند. به این منظور باید هشدارات خود را در مورد آن خدمات بالا ببرید تا بتوانید با تسلط تکمیل آن خدمت را معرفی کنید. همچنین باید قدرت مذاکره و مهارت‌‌های ارتباطی خود را بالا ببرید تا بتوانید موفقیت‌های بزرگی در این زمینه کسب کنید.

درآمد ماهیانه پیش‌بینی‌انجام گرفته برای این روش: تا ۳ میلیون تومان

این کار پردرآمد‌ترین روش برای کسانی اســـــت که نمی‌خواهند از شغل اصلی خودشان خارج شوند. به صورت حتم شاید در مواردی مانند کاردستی هنری یا بقیه‌ی روش‌ها بتوانید در شرایطی خاص و در صورت داشتن اســـــتعداد و تلاش زیاد به قله‌های موفقیت برسید، اما این روش تقریبا در اکثر مواقع درآمد زیادی را برای شما خواهد داشت. شما خیلی آسوده با صرف ۳ یا ۴ تایم در روز می‌توانید درآمد ۲ میلیون تومانی برای خود ایجاد کنید و اگر زمان افزایشی در روز صرف کنید می‌توانید به اعدادی مانند ۵ میلیون تومان هم برسید. برای عضویت در اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ کافی اســـــت گواهی سوءِ‌پیشینه بگیرید و صاحب یک خودرو سالم در پایتخت باشید. این روش در دنیا زیاد مرسوم انجام گرفته اســـــت و زیادی افراد برای افزایش درآمد خود بدون خارج انجام گرفتن از شغل اصلی به کار انجامن در اپلیکیشن‌هایی مانند اوبر (uber) می‌پرداخانومد.

حتی لازم نیست آدرس‌ها را بشناسید یا با جریان ترافیک آشنا باشید، اپلیکیشن مخصوص رانندگان با اســـــتفاده از اپلیکیشن‌های نقشه مانند google maps به صورت لحظه‌ای بهترین راه ممکن را حتی از کوچه‌پس‌کوچه‌های پایتخت به شما نشان خواهد داد.

حیاتی‌تر از همه، اینکه هر زمان و هر تایمی که خواســـــتید می‌توانید در اسنپ کار کنید، هر زمان اسنپ خود را روشن کنید وارد سیستم می‌شوید و هر زمان از آن خارج شوید کار آن روز شما پایان می‌شود. حال می‌خواهد تایم ۲ شب پنج‌شنبه باانجام گرفت یا ۸ صبح شنبه. همین باعث می‌شود با هر شرایطی چه دانشجو باشید چه کارمند، چه شب کار کنید چه روز، بتوانید با اســـــتفاده از اسنپ درآمد زیاد افزایشی داشته باشید.

درآمد ماهیانه پیش‌بینی‌انجام گرفته برای این روش: تا ۵ میلیون تومان

شما چه راه‌های دیگری پیشنهاد می‌کنید که در این وضعیت اقتصادی دشوار بتوان درآمد افزایشی با حفظ شغل داشت؟

 

چطور / تایم رولکس

http://www.ravanshenasibartar.com/

اختلال شخصیت ضد اجتماعی در یک سناریو

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

افرادی که دچار اختلال شخصیت غیراجتماعی هستند، در برخورد نخست خونگرم، مسلط و صمیمی به نظر می‌رسند. تسلط آنها بر كلام و رفتار به حدی اســـــت كه اطمینانمان را جلب می‌كنند و برای لحظه‌ای حتی به ذهنمان خطور نمی‌كند كه اینها همه واقعی نباانجام گرفت. اما برخوردهای بعدی واقعیت‌های دیگری را هویدا می‌كنند؛ اینكه آنچه بودند، حقیقت وجودی آن ها نبوده و شناخت نخستیه ما تنها آشنایی با چهره به ظاهر حقیقی آنها بوده اســـــت. در واقع شناخت دقیق‌تر ما از این افراد، چهره حقیقی آن ها را آشكار می‌كند. این افراد به آسودهی می‌توانند خانومدگی دیگران را نابود كنند؛ بدون اینكه لحظه‌ای آنچه می‌كنند، آنها را آزرده‌خاطر كند.

اختلال شخصیت غیر اجتماعی

«مثل هر سال به خاطر علاقه و ارتباط شغلی‌ام با نمایشگاه تجهیزات و تزئینات داخلی ساختمان، پلن‌ریزی كردم تا افتتاحیه نمایشگاهه را از دست ندهم. آن روز همه غرفه‌ها را با دقت نگاه می‌كردم و فهرست تولیدات جدیدشان را می‌گرفتم تا به غرفه آنها رسیدم. مثل همه غرفه‌ها، درباره تولیدات آنها هم سوال كردم و او با خوشرویی و به صورت حتم تسلط كامل به همه سوال‌هایم پاسخ داد؛ خیلی نیکو و كامل درباره همه چیز صحبت می‌كرد. كارت ویزیتش را به من داد و قرار انجام گرفت برای توضیح افزایش درباره تعدادی از تولیدات جدیدشان با او تماس بگیرم. این شروع آشنایی من با او بود.»
این خانم درباره نحوه آشنایی با همسرش ادامه داد: «بعد از آن تعداد بار تلفنی صحبت كردیم و یكی دو بار هم او به كارگاه و دفتر ما سر زد. راهنمایی‌های او بعضی از مشكلات ما را برطرف كرد، طبیعی هم بود چون او دكترای مهندسی عمران داشت، ارتباط كاری ما افزایش انجام گرفت تا اینكه درخواســـــت ازدواجش را مطرح كرد.

«به نظرم هیچ ایرادی نداشت كه به او نه بگویم. مدتی هم بود كه او را می‌شناختم. پس مساله را با پدر و مادرم در میان گذاشتم و آنها هم موافقت كردند.»
این خانم ادامه داد: «روز خواســـــتگاری همراه پدر و مادرش به منزل ما آمدند. مثل متداوم متین، موقر و مسلط بود. سلیقه نیکوی هم داشت چون دسته‌گل زیبایی هم انتخاب كرده بود. پدر و مادرم شیفته رفتار او انجام گرفتند و تعداد هفته بعد خانومدگی مشتركمان را آغاز كردیم».

«سفرهای كاری او شروع انجام گرفت. تعداد بار وقتی با او تماس گرفتم یا شركت نبود یا خیلی تند و با عجله پاسخ من را می‌داد و می‌گفت باید همراه تعداد حیاتیان خارجی برای امضای قراردادهای جدید به شركت‌ها یا منطقههای مختلف برود. مشكلی نبود اما حس می‌كردم چیزی سر جایش نیست».
این خانم ادامه داد: «درآمد همسرم بد نبود اما شرایط ویژه‌ای هم نداشت. به همین دلیل یكی- دو بار به دلیل اینكه نتوانسته بود چك‌هایش را به موقع پرداخت كند، از پدرم پول قرض كرد. پدر من وضع مالی خیلی نیکوی دارد؛ اگر هم این طور نبود، طبیعی بود كه به دامادش كمك كند. انتظار داشتم او به محض پر انجام گرفتن حسابش، قرض پدرم را پس بدهد اما همسرم ابداً انگار فراموش كرده بود. این كار باز هم تكرار انجام گرفت. در مدت آشنایی پیش از ازدواجمان، همسرم به این نكته پی برده بود كه پدرم وضع مالی نیکوی دارد. به همین دلیل بعد از ازدواج برای انجام امور خیر از پدر و مادر پول می‌گرفت؛ حتی در مواردی من و پدر و مادرم هر كدام بی‌رویداد از همدیگر به او پول می‌دادیم. به صورت حتم همسرم تاكید می‌كرد درباره كارهای خیر او با كسی صحبت نكنم».

«كم‌كم شكم به یقین تبدیل انجام گرفت اتفاقاتی می‌افتد كه من از آنها بی‌رویداد هستم یا لااقل اگر از آنها رویداد دارم، این اخبار واقعی نیستند. تعداد بار به محل كار همسرم سر زدم. همه چیز مرتب بود. او همان دكتر مهندس موقر و متینی بود كه من می‌شناختم. اما به تدریج تناقض‌های رفتاریگفتاری همسرم، توجهم را جلب كرد.»
او ادامه داد: «رفت و آمدهایم را افزایش كرده و سعی كردم با همكار‌های او ارتباط برقرار كنم. متوجه انجام گرفتم همسرم برای انجام كارهای خیر مثل كمك به ایتام و… از تعداد نفر از همكارهایش هم پول قرض كرده اســـــت و خیلی از قرض‌ها را هم پس نداده بود. افزایش درباره او پرسیدم تا به ارتباط او با همكارهایش پی ببرم كه متوجه انجام گرفتم ابداً خیری در كار نیست. كنجكاو انجام گرفتم و این‌قدر از این و آن سوال كردم تا به پاسخ‌هایی رسیدم كه نمی‌دانستم چه كار كنم. نخستین ضربه درباره تحصیلات همسرم بود».
این خانم درباره تحصیلات و جایگاه شغلی همسرش توضیح داد: «باور نمی‌كردم. او دیپلم داشت و شركتی كه در آن كار می‌كرد، متعلق به دوستش بود. همان جا بود كه متوجه انجام گرفتم همه مدارك تحصیلی‌ای كه به من و خانواده‌ام نشان داده بود، جعلی بوده اســـــت. به قدری اســـــتادانه و حساب انجام گرفته پلن‌ریزی كرده بود و حرفه‌ای دروغ می‌گفت كه نه تنها من؛ بلكه خانواده‌ام هم آن را باور كردند. از آنجایی كه همسرم مدت‌ها در شركت مهندسی دوستش كار می‌كرد، با اصطلاحات و مراودات تجاری آشنا و به آنها مسلط انجام گرفته بود؛ همین باعث انجام گرفت تا من متوجه حقیقت نشوم».

 

هر روز یک چیز تازه

«دیگر عادت كرده بودم هر روز چیز تازه‌ای درباره او بشنوم. متوجه انجام گرفتم تعدادین بار به بهانه راه‌اندازی پروژه‌ای تجاری، از تعداد زیادی كلاهبرداری كرده اســـــت. جعل اسناد و مدارك هم بخشی از اســـــتعدادهای نفرت‌انگیز او بود.»
این خانم ادامه داد: «وقتی متوجه انجام گرفت به حقیقت او پی برده‌ام، بدرفتاری‌هایش آغاز انجام گرفت. دیر به منزل می‌آمد. با پرس‌وجوهایم به این نتیجه رسیدم كه مواد مخدر هم مصرف می‌كند؛ عادتی كه من از سابقه‌اش بی‌رویداد بودم. دست بخانوم پیدا كرده بود. او را تهدید كردم كه اگر باز این رفتارش را تكرار كند، با حكم پزشكی قانونی از او شكایت خواهم كرد. اما من را تهدید كرد كه اگر از این راه وارد شوم، به من و پدر و مادرم آسیب خواهد زد. مدتی بعد، از گوشه و كنار شنیدم كه روابط خارج از چهارچوب خانواده هم دارد. به دلیل رفتار خاصش كه به آسودهی می‌تواند با دیگران ارتباط برقرار كند، دوست و آشناهای زیادی در همه جا و هر پست و مقامی دارد؛ به همین دلیل می‌دانستم كه می‌تواند تهدیدهایش را عملی كند».

هر روز یک چیز تازه

او درباره كلاهبرداری‌های همسرش در پروژه‌های شركتشان توضیح داد: «همراه دوستش در هر پروژه ساختمانی‌ای، خلاف‌های قانونیی انجام می‌دادند. مثلا مبلغ مصالح ساختمانی مرغوب را از آقام می‌گرفتند؛ اما از مصالح كم یا بی‌كیفیت برای ساخت پروژه‌های مسكونی اســـــتفاده می‌كردند. سعی داشتند به هر شكل ممكن از هر پروژه‌ای به نوعی سود افزایشی ببرند؛ بی‌اعتنا به اینكه با این كار آنها، آقام متضرر خسارت جانی و مالی می‌شوند».

بار سنگین گذشته

از این خانم درباره سابقه رفتاری همسرش در كودكی و نوجوانی سوال كردم؛ اینكه آیا تا به حال از گذشته‌اش با همسرش صحبت كرده یا نه كه توضیح داد: «بله؛ اوایل ازدواج درباره خاطرات كودكی‌اش با من صحبت می‌كرد. می‌گفت تعداد بار از مدرسه فرار كرده اســـــت. تعریف می‌كرد كه تعداد بار هم تعداد حیوان زبان‌بسته را آزار داده اســـــت. از طرز تعریف كردنش هم معلوم بود كه نه تنها پشیمان نیست؛ بلكه این رفتارها را جزئی از مهارت‌های فردی‌اش می‌داند. من هم همه اینها را به پای شیطنت‌های كودكانه او در بچگی و نوجوانی می‌گذاشتم».

حتی مشاور

این خانم درباره مراجعه او و همسرش به مشاور گفت: «از او خواســـــتم همراه من نزد مشاور بیاید و همسرم هم قبول كرد. به دلیل تسلطش به كلام در همان جلسه نخست مشاوره می‌توانست به نیکوی صحبت كرده و همه مسائل را جمع‌بندی كند. بعد هم ادعا می‌كرد كه همه حرف‌هایش را گفته و نیازی به مراجعه مجدد نیست. اما شما كه می‌دانید برای تشخیص و درمان بیماری باید در جلسه‌های بعدی هم شركت می‌كرد. ولی هیچ‌گاه حاضر به حضور در جلسه‌های بعدی مشاوره نبوده و نیست».

نشانه‌ها می‌گویند

ظاهری كاملا عادی، خوش‌برخورد، خونگرم و جذاب دارند؛ به حدی كه به آسودهی می‌توانند طرف مقابل را جذب كرده و تحت تاثیر خود قرار دهند. همین خصوصیت باعث می‌شود تا دیگران دروغ‌های آنها را به آسودهی باور كنند. در حقیقت افراد درگیر با «اختلال شخصیت ضداجتماعی» هیچ‌گاه در خانومدگی راســـــت نمی‌گویند و متداوم با نقابی به چهره خانومدگی می‌كنند.
این افراد اگرچه در ظاهر كاملا عادی و توانا در انجام امور به نظر می‌رسند؛ اما در كاركردهای خانومدگی دچار اختلال هستند؛ به این معنا كه در گذشته آنها می‌توان ردی از دزدی، فرار از مدرسه و منزل، سوءمصرف مواد و كارهای غیرقانونی دید. كلاهبردارها نمونه‌های نیکوی از این نوع افراد هستند.
افراد درگیر با اختلال شخصیت ضداجتماعی، دچار بی‌قید و بندی در رفتارهای فردی كه در سابقه آنها همسر آزادی یا كودك‌آزاری دیده می‌شود. این افراد ابایی از به خطر انداختن حیثیت دیگران ندارند. مثلا نگران نیستند كه با قرض گرفتن پول از دیگران و عدم بازپرداخت به موقع آن، فرد موردنظر راهی خانومدان شود. در نمونه مورد بررسی، آقا با اغفال دیگران آنها را تشویق به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی یا مشاركت در امور خیریه می‌كرد. این افراد هیچ‌گاه از كارهایی كه انجام می‌دهند، پشیمان نمی‌شوند و انگار ابداً وجدان ندارند. وقتی درباره رفتارهای خلاف عرف یا قانونشان با آنها صحبت می‌كنیم طوری رفتار می‌كنند كه انگار این رفتارها را نه به عمد كه به دلیل سهل‌انگاری یا سوءتفاهم انجام داده‌‌اند. در واقع تسلط كلامی آنها به حدی اســـــت كه می‌توانند قلب ماهیت كنند.
برای افراد درگیر با اختلال شخصیت ضداجتماعی، مسؤلیت‌پذیری معنای تعدادانی ندارد. برای همین از عهده مسؤلیت‌های شغلی، اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی برنمی‌آیند و در نتیجه شغل ثابتی ندارند. تحریك‌پذیری، پرخاشگری و آسیب زدن به امنیت و آسایش دیگران از دیگر مشكلات رفتاری این افراد اســـــت.
با وجود بروز رفتارهایی كه به آنها اشاره كردیم، این افراد دچار تفكر هذیانی نیستند و به عكس واقعیت‌سنجی نیکوی داشته و به كلامم مسلط هستند.
اســـــتفاده از اسامی مستعار متعدد از دیگر ترفندهای این افراد برای رسیدن به اهدافشان اســـــت.

از نگاه آمارها

اختلال شخصیت ضداجتماعی به صورت بزهكاری در دوره نوجوانی بروز می‌كند. در واقع علائم نخستیه معمولا پیش از ۱۵ سالگی دیده می‌شوند كه در پسرها این علائم زودتر از دخترها بروز می‌كنند. به صورت حتم در دخترها هم علائم پیش از بلوغ آغاز می‌شوند. این اختلالات معمولا از ۱۸ سالگی تشخیص داده می‌شوند.

فراوانی این اختلال در آقاان سه درصد و در بین خانوم‌ها، یك درصد اســـــت. آمارها نشان می‌دهند ۷۵ درصد خانومدانی‌ها به اختلال شخصیت ضداجتماعی دچار هستند. ناگفته نماند، درصدی از این خصوصیت‌های شخصیتی را می‌توان در افراد یا مشاغل مختلف دید كه به این ترتیب دست به انجام امور خلاف قانون، اخلاق و عرف می‌‌خانومند.
اختلال شخصیت ضداجتماعی سیری مزمن دارد؛ ضمن اینكه اوج رفتارها در نوجوانی بوده و ممكن اســـــت با بالارفتن سن بیمار، علائم تاحدی كاهش یابد.
به دلیل درگیری آنها با مراجع قانونی و تنش‌هایی از این دست، ممكن اســـــت این افراد در درازمدت دچار افسردگی و سوءمصرف مواد شوند.

درمان

روان‌درمانی یكی از راهكارهای درمان بیماران درگیر با اختلال شخصیت ضداجتماعی اســـــت. اما این درمان زمانی پاسخگوست كه فردد درگیر با اختلال، در مجموعه‌ای مانند بیمارستان، تحت مراقبت قرار بگیرد. در واقع محدودیت‌های رفتاری و مكانی برای شروع درمان این افراد ضروری اســـــت تا بیمار نتواند هر طور كه می‌خواهد عمل كند. از طرفی اگر فرد در كنار افرادی مانند خود قرار بگیرد، انگیزه تغییر رفتار او افزایش انجام گرفته و بهتر به درمان پاسخ می‌دهد. اما نكته مورد توجه آن اســـــت كه باید بین نظارت و ایجاد محدودیت با مجازات تفاوت قائل انجام گرفت؛ به این معنا كه نظارت و ایجاد محدودیت نباید با مجازات اشتباه گرفته شود.
از آنجایی كه این افراد دچار اضطراب،‌ خشم، افسردگی و سوءمصرف مواد بوده یا ممكن اســـــت رفتارهای تكانشی در آنها دیده شود، ممكن اســـــت در بعضی مقاطع درمان، نیازمند درمان دارویی هم باشند. به همسر بیمار هم توضیح داده انجام گرفت كه این اختلال، اختلالی مزمن اســـــت كه اگر بیمار حاضر به پذیرش روان‌درمانی و قرار گرفتن در شرایط خاص آن نباانجام گرفت، تغییر تعدادانی در رفتار او ایجاد نخواهد انجام گرفت.

شاید این مطالب نیز به کارتان بیاید