ساعت رولکس

حساسیت زدایی منظم – .:: ساعت رولکس ::.

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

به نام خدای بخشنده و مهربان

  تعداد نمایش : ۲۵

EMDR

حساسیت زدایی با استفاده از حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR)، روش درمانی است که توسط فرانسیس شاپیرو ابداع شد.

شاپیرو علت استرس پس از سانحه را خاطرات ناراحت کننده می دانست. به عقیده ی شاپیرو زمانی که یک تجربه اسیب زا رخ می دهد مکانیسم مقابله نرمال را بر هم می زند. تجربه خاص و محرک های مرتبط با آن پردازش می شود و بصورت کاملا مجزا ذخیره می شود.

درمان EMDR حداقل بسیار ماثر تر از عدم درمان و به اندازه ی درمان شناختی رفتاری PTSD تاثیرگذار است.

هدف EMDR کاهش اثرات بلند مدت ناشی از خاطرات مخرب با توسعه مکانیسم های تطبیقی است. این رویکرد ۸ مرحله را دنبال می کند که شامل به یادآوری خاطرات مخرب و دریافت همزمان یکی از ورودی های حسی دوجانبه همانند چشم یا گوش است.

EMDR برای درمان بزرگسالان گسترش یافته ولی با تغییرات جزئی برای درمان کودکان نیز بکار می رود.

نتیجه دو فراتحلیل در سال ۲۰۱۳ نشان داد که EMDR اثر بخش تر از عدم درمان و نتایجی مشابه با درمان به روش شناختی رفتاری دارد. با این وجود با توجه به کم بودن شواهد در این زمینه و همچنین سوگیری پژوهشگران نتایج تحقیقات فراتحلیل را زیر سوال برده است. همچنین در یک مقاله مروری نشان داده شد که درمتن شناختی رفتاری و EMDR در صف اول درمان های استرس پی از سانحه قرار دارد.

انجمن بین المللی مطالعات استرس به عنوان مرجعی برای تعیین روش های درمان PTSD روش شناختی درمانی و روش حساسیت زدایی منظم بر اساس حرکات چشم EMDR را تنها روش های مجاز برای درمان استرس پس از سانحه معرفی کرده است.

دیگر کاربردهای EMDR

اگر چه عمده تحقیقات بر اثر بخشی EMDR بر اختلال استرس پس از سانحه بوده است ولی تحقیقاتی نیز در رابطه با موثر بودن این روش برای اختلال شخصیت مرزی و درد اندام خیالی پردخته اند.

مراحل انجام EMDR

EMDR یک فرایند ۸ مرحله ای است که هر مرحله نیازمند توجه بسیار می باشد.

تاریخچه و طرح درمان: درمانگر یک طرح کلی از تاریخچه و شرح حال مراجع و یک طرح ابتدایی درمان را ارائه می دهد که شامل شکایات درمانگر و سابقه خاطرات تلخ و رویداد های آسیب زا می باشد که دوباره باز آفرینی خواهند شد.

آماده سازی: درمانگر راهکارهایی برای مقابله با رویداد یا خاطره آسیب زا برای مراجع ارائه می کند که در طول جلسات درمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ارزیابی: درمانگر به مراجع می گوید تصویری را که خاطره ی آسیب زا را به یاد او می آورد را تجسم کند. همزمان با آن مراجع تصویری متضاد از تصویر آسیب زا را توصیف می کند که به عنوان شناخت منفی یا (NC) شناخته می شود. از مراجع خواسته می شود تا شناخت مثبتی را در تصویر متضاد شکل دهد و تمایلات خود را در آن تصور متضاد بگنجاند.

از مراجع خواسته می شود تا به درستی شناخت مثبت خود از ۱(کاملا غلط) تا ۷ (کاملا درست) نمره ای بدهند. همچنین از مراجع خواسته می شود که به شناسایی احساسات خود بپردازد و به پریشانی خود از۱(عدم پریشانی) تا ۱۰ ( پریشانی کامل ) نمره دهد. این همان واحد ذهنی پریشانی است که در CBT مورد استفاده قرار می گیرد. در پایان از مراجع خواسته می شود تا بگوید این احساسات در کجای بدن وی قرار دارند.

حساسیت زدایی: در طول درمان با EMDR مراجع در طول زمان های ۱۵ تا ۳۰ ثانیه ای به خاطرات مخرب متمرکز می شود. و به طور همزمان مراجع یک محرک دوگانه توجهی همانند حرکات جانبی افقی چشم و یا ضربه زدن به زانو های مراجع بصورت متناوب را دریافت می کند.

پس از هر مجموعه از مراجع خواسته می شود تا بگوید چه اطلاعات مرتبطی را استخراج کرده است. این اطلاعات جدید بعضا موادی برای تمرکز در مجموعه های بعدی را فراهم می آورد. این تعامل بین مراجع و درمانگر تا زمانی که درمانجو دیگر هیچ احساس پریشانی در زمان فکر کردن به رویداد آسیب را تجربه نکند، ادامه دارد.

راه اندازی: درمانگر از درمانجو می خواهد تا به رویداد همراه با شناخت مثبت که در مرحله ۳ شکل گرفته است متمرکز شود. از مراجع خواسته می شود که حافظه رویداد مخرب و شناخت مثبت را همزمان به ارانه محرک دوگانه در ذهن خود نگهداری کند. هنگامی که درمانجو احساس کرد که به شناخت مثبت کاملا معتقد هست و اعتقاد وی محکم است مرحله راه اندازی کامل شده است.

اسکن بدن: در این مرحله هدف درمانگر این است که احساسات منفی مرتبط با بدن که در طول زمان طولانی مرتبط با رویداد آسیب زا و شناخت مثبت بوده است شناسایی کند. در واقع در هنگام تفکر در رابطه با رویداد آسیب زا و شناخت مثبت درمانجو باید هرگونه علتئم فیزیکی غیر معمول از قبیل تنش، تنگی و یا دیگر احساسات غیر معمول را گزارش دهد. مرحله ششم زمانی تکمیل می شود که درمانجو بدون هیچ گونه پریشانی در رابطه با رویداد آسیب زا و شناخت مثبت صحبت کند.

بستن: همه ی وقایع آسیب زا در یک روز برطرف نمی شوند. اگر مراجع به صورت معنی داری پریشان باشد. درمانگر می تواند از طریق آموزش تکنیک های ریلکسیشن که منجر به ثبات آرامشی و عاطفی می شود، همچنین مراجع تکنیک های مشابهی برای مواقع بین درمان فراخواهد گرفت که در مواقع احساسات شدید می تواند از این تکنیک ها استفاده کند.

برآورد: هر جلسه با ارزیابی جلسات قبلی کار آغاز می شود. همچنین درمانگر بررسی میکند که آیا درمانجو در بین تصاویر می تواند خود را مدیریت کند یا خیر. در این زمان است که درمانگر تصمیم می گیرد که آیا تصاویر جدید را بررسی نماید یا بر روی رویدادهای گدشته تمرکز کند.

منابع:

Shapiro, Francine; Laliotis, Deany (12 October 2010). “EMDR and the adaptive information processing model: Integrative treatment and case conceptualization”. Clinical Social Work Journal 39 (2): 191–۲۰۰
Horton, Hilary (June 2011). “Dealing with self distress”. Occupational Health 63 (6): 20–۲۲
Bisson J, Roberts NP, Andrew M, Cooper R, Lewis C (2013). “Psychological therapies for chronic post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults”. Cochrane Database of Systematic Reviews 12: CD003388
Watts BV, Schnurr PP, Mayo L, Young-Xu Y, Weeks WB, Friedman MJ (2013). “Meta-analysis of the efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder”. Journal of Clinical Psychiatry 74 (6): e541–۵۵۰
Feske, Ulrike (1998). “Eye movement desensitization and reprocessing treatment for posttraumatic stress disorder”. Clinical Psychology: Science and Practice 5 (2): 171–۱۸۱
Greyber, Laura; Catherine Dulmus; Maria Cristalli (17 June 2012). “Eye movement desensitization reprocessing, posttraumatic stress disorder, and trauma: A review of randomized controlled trials with children and adolescents”. Child Adolescent Social Work Journal 29 (5): 409–۴۲۵
Bisson, JI; Ehlers, A; Matthews, R; Pilling, S; Richards, D; Turner, S (February 2007). “Psychological treatments for chronic post-traumatic stress disorder. Systematic review and meta-analysis.”. The British journal of psychiatry : the journal of mental science 190: 97–۱۰۴
Bradley, R.; Greene, J.; Russ, E.; Dutra, L.; Westen, D. (2005). “A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD”. The American Journal of Psychiatry 162 (2): 214–۲۲۷
Brown S, Shapiro F (October 2006). “EMDR in the treatment of borderline personality disorder”. Clinical Case Studies 5 (5): 403–۴۲۰
“Eye movment desensitization and reprocessing for adults (EMDR)”. The California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare. Retrieved March 2013

تحلیل رفتار متقابل – .:: ساعت رولکس ::.

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

به نام خدای بخشنده و مهربان

  تعداد نمایش : ۳۴

با استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل می توان روشن کرد که در لایه های زیرین ارتباطات جاری بین انسان ها به واقع چه چیزی در حال رخ دادن است.

اریک برن می گوید رفتارها، افکار، احساسات و عواطف مختلف انسان از بخش های مختلف شخصیت وی سرچشمه می گیرد. وی اجزای شخصیت انسان را به سه بخش تقسیم می کند:

۱. حالت من کودک (child ego stage)

۲. حالت من والــد (parent ego stage)

۳. حالت من بالــغ (adult ego stage)

هر فرد از لحاظ رشد شخصیت ابتدا دارای حالت کودک و سپس دارای حالت والد و در نهایت دارای حالت بالغ می شود. این سه بخش شخصیت در هر فرد سالم وجود دارد ولی مقدار اثر گذاری آنها از فردی به فرد دیگر در هر موقعیت معین زندگی فرق می کند.

همچنین حاکمیت شخصیت در هر فرد ممکن است به عهده یکی از این اجزاء باشد که هر کدام طبیعتاً حکومت های متفاوتی را بنا خواهند گذاشت. در حقیقت شخصیتی نداریم که فقط یک جزء را داشته باشد ولی شخصیت های زیادی در اطراف ما هستند که یک بخش بر سایر بخشهای شخصیت غلبه داشته و آنها را تحت سلطه خود دارد.


 

درپناه حق باشید.

 سخن روز ساعت رولکس:

            


پنجشنبه ساعت رولکسی ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

جهت صرفه جویی در وقت و انرژی ارزشمند مخاطبان مرکز ساعت رولکس و تمرکز بیشتر بر محتوای برنامه های هفت گانۀ مرکز ساعت رولکس  ؛ برنامه هایی که به صورت هفتگی و با عناوین مختلف در مرکز ساعت رولکس برگزار می شد ، از چندی قبل به شکلی جدید تغییر یافته است و در فرمت جدید برگزاری آن ؛ در یکی از پنج شنبه های هر ماه ؛ برنامه هایی با عنوان “پنج شنبه های ساعت رولکسی ” برگزار می شود که در خلال برگزاری آن ؛ یک یا چند برنامه متنوع با موضوعات مختلف اجرا می شود . پنج شنبۀ ساعت رولکسی این ماه به برگزاری یک “کتاب یار” و ” سایکوسینما ” اختصاص داشت که در ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید.  


 

به گزارش روابط عمومی مرکز ساعت رولکس ، در ادامه سلسله نشست های عصر پنج شنبۀ مرکز ساعت رولکس که با عنوان ” پنج شنبه های ساعت رولکسی ” برگزار می شود و در خلال آن یک یا چند برنامه از چندگانه های ساعت رولکس ( سایکو سینما ؛ مطالعۀ موردی ؛ ساعت رولکس یار ؛ عقل معاش ؛ ژورنال کلاب ؛ کنفرانس کتاب ) در آن ارائه می شود ، در پنج شنبۀ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ؛ از ساعت ۵ الی ۷ عصر دو برنامه سایکو سینمای ساعت رولکس با محوریت نقد روانشناختی  و فلسفی سریال در حاشیه  از آثار جنجالی مهران مدیری و نقد و بررسی کتاب سیاست شادکامی در مرکز ساعت رولکس برگزار  شد.

نخستین برنامۀ سخنرانی که از ساعت ۵ عصر و توسط آقای مهندس حسین خاکسار/ پژوهشگر مطالعات میان رشته ای حوزه مغز و روان  ارائه می شود ؛ نقد روانشناختی  و فلسفی سریال در حاشیه  از آثار جنجالی مهران مدیری پرداخته شود.

 

در بخش دوم این پنج شنبۀ ساعت رولکسی و از ساعت ۶ عصر ؛ آقای دکتر احسان بیکزاده / پزشک و پژوهشگر حوزه روانشناسی و فلسفه ؛ با نقد روانشناختی کتاب ” سیاست شادکامی ” ؛ پرداخته شود.

پنج شنبه های ساعت رولکسی در یکی از پنج شنبه های هر ماه و در سالن همایش های مرکز ساعت رولکس برگزار شده و ورود به این برنامه ها برای کلیۀ علاقه مندان ، آزاد و رایگان می باشد . علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانند از طریق زیر با مرکز ساعت رولکس در ارتباط باشند :

      همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ با شماره های ۵ – ۳۸۴۶۳۶۵۳ – ۰۵۱ تماس حاصل فرمایند.

      با نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید در تماس باشند .

      از طریق عضویت در خبرنامۀ ساعت رولکس در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مرکز قرار بگیرند .

      در کانال رسمی مرکز ساعت رولکس در تلگرام عضو شوند .

 

آرشیو اخبار

این شش مشکل رفتاری را جدی بگیرید – .:: ساعت رولکس ::.

۲۰ مرداد ۱۳۹۶

به نام خدای بخشنده و مهربان

  تعداد نمایش : ۲۴

چرا والدین نبایستی این ۶ مشکل رفتاری را نادیده بگیرند

همه همیشه می گویند “خیلی بزرگش نکن، بی خیال”. این استراتژی گاهی جواب می دهد، اما همیشه نه.

نادیده گرفتن بدرفتاری های جزئی، از تدابیر درستِ فرزندپروری است. این امر به کوچولوی شما نشان می دهد که مسخره بازی های او توجه شما را جلب نمی کند.به این معنی که کودک شما با احتمال کمتری کارش را در آینده تکرار می کند.

به هر حال، هر رفتاری نباید نادیده گرفته شود. اگر چنین باشد، منجر به برخی مشکلات وخیم تر می شود، و از مسیر صحیح خارج می شود.

نگاهی به این بدرفتاری های کوچک داشته باشید و هر چه ممکن است سریع اقدام کنید. اینجا ۶ تا از مشکلات رفتاری معرفی می شود که نبایستی نادیده گرفته شوند:

قطع کردن حرفتان به هنگام صحبت کردن شما

ممکن است کودکتان به راستی هیجان زده باشد و بخواهد درباره بخش مهمی از روزش با شما صحبت کند. وقتی به کودکتان اجازه می دهید که مدام وارد گفتگویتان شود، این پیام را به او می رسانید که این، کار صحیحی است.

این کار باعث می شود کودکتان یاد نگیرد که ملاحظه ی دیگران را بکند. همچنین یاد نخواهد گرفت که وقت بقیه را نگیرد و آنها را به حال خودشان بگذارد.

دفعه بعد که این اتفاق افتاد، بگذارید کودکتان دریابد که شما مشغله دارید. می توانید پیشنهاد دهید که کمی با گیم و اسباب بازی هایش بازی کند. اگر همچنان اوضاع شما را به هم می ریخت، آنها را به طرز صحیح عقب برانید.

اغراق کردن در مورد وقایع

در ابتدا، مبالغه ها کم هستند. شاید کودکتان به شما بگوید که همه ی خوراک سبزی خود را تمام کرده است. وقتی حقیقت معلوم است، آنها سخت تر می توانند آن را دستکاری کنند. این دروغ کوچک روشن، دقیقا زیان بار نیست، اما این حرفها واقعیت ندارند.

ممکن است فکر کنید این، مساله ی بزرگی نیست، اما اتفاقاً دروغ گویی می تواند وخیم تر شود. فراموش نکنیم که بچه ها در سنین بین ۲ تا ۴ سال درست درنمی یابند که حقیقت از چه قرار است. اما بعد از این سن، آنها شروع به درک ماجرا می کنند.

وقتی حقیقت را می گویند، به آنها یک کم پاداش بدهید. کودکتان را تشویق کنید تا آدم صادقی باشد، حتی اگربا این کارش دچار مشکل شود.

خود را به نشنیدن می زند

همگی ما با این مورد آشنایی نزدیک داریم. ممکن است خودتان هم وقتی یک کودک بودید این مورد را داشته اید.البته هنوز هم رفتار درستی نیست. نبایستی حرفتان را سه یا چهار مرتبه تکرار کنید که کودکتان اسباب بازی هایش را خراب نکند یا در ماشین جا نگذارد.

فراموش نکنید که شمایید که کودکتان را تربیت می کنید. اگر این مورد در سن پایین شروع شود بدتر می شود و بعدتر از مسیر تربیت خارج می شود. کار کردن روی خودتان بیرون از این ماجرا، نقش مهمی روی جزء تربیتیِ کودکتان دارد.

دفعه بعد از کودکتان بخواهید که یک کاری بکند، تا محل آنها قدم بزنید و آنها را نگاه کنید. مطمئن باشید که آنها پاسخ می دهند که “باشه مامان”. اگر مشغول تماشای تلویزیون بودند، درستش این است که آن را خاموش کنید. همچین با این کار، تایمی رامعین می کنید که بتوانید اعلام کنید که پاداش ها ممکن است لغو بشوند. برای مثال، در این صورت به جای یک ساعت تلویزیون، فقط می توانند نیم ساعت تماشا کنند.

خشن بازی می کنند

می دانید که وقتی پسرتان به برادر کوچکترش مشت می زند مجبورید مداخله کنید. ولی همچنین نمی خواهید رفتارهای تهاجمی مدام او، مثل هل دادن یا نادیده گرفتن برادر کوچکِ او را نادیده بگیرید.

لازم است در وهله ی اول جلویش را بگیرید وگرنه وقتی به حدود ۸ سالگی رسید از کنترل شما خارج خواهد شد. این امر همچنین این پیغام را به او خواهد داد که زدن افراد، کار درستی است.

با رفتارهای تهاجمی، فورا مقابله کنید. پسرتان را کناری بکشید و بگذارید بداند که این کار درستی نیست. او با این کارش واقعا می تواند به کسی صدمه بزند. اگر این رفتارها ادامه پیدا کرد، به او اجازه ندهید تا وقتی که دست از کارش کشید با برادر کوچکش بازی کند.

کمک کردن به کودک برای درست کردن رفتارش

می دانم که زمانی که کودکتان دیگر خودش می تواند خوراکش را بخورد و تلویزیون را بدون کمک دیگری روشن کند خیلی خوب است. حتی وقتی بچه ی دو ساله ی شما بتواند یک تکه کیک را بدون اینکه اول بخواهد، به زور از شما بگیرد بامزه هم هست. ولی صبر کنید تا فقط به سن ۸ سالگی برسند و در خانه دوستش باشد، و آنگاه بدون خواهش کردن، خوراکی را به زور بگیرند!

مهم است برای او برخی قوانین خانگی بسازید. آیا کودکتان می تواند بدون خواهش کردن، کمی شیرینی داشته باشد؟ آیا نیاز هست از او بخواهید که تلویزیون را روشن کند؟مطمئن باشید که کودکتان می داند قوانین چیستند، و این امر به او کمک می کند که از قانون ها پیروی کند.

موضع خود را مشخص کنید

ممکن است فکر کنید موضع رفتاری کودکان از سنین پیش از نوجوانی آغاز می شود، اما در واقع خیلی زودتر شروع می شود. کودکان پیش دبستانی رفتار والدین خود را تقلید می کنند، تا ببینند واکنش آنها چطور خواهد بود.

والدین شاید به این دلیل که گمان کنند یک مرحله ی گذرا است آن را نادیده بگیرند. اگر این طرز رفتار را نادیده بگیرید، بدتر می شود و از مسیر عادی خارج می شود. شما یک کودک با مشکل موضع گیری خواهید داشت، که ممکن است احساس کنید دیگر نمی توانید کنترل کنید.

لازم است کودکتان را نسبت به رفتارش آگاه کنید که بداند طرز رفتارش درست نیست. بگذارید کودکتان بفهمد که شما می دانید آنها چشمانشان را می چرخانند و مسخره بازی می کنند.

ایده ی ما این است که اجازه بدهید کودکتان در مورد رفتارش احساس بدی پیدا کند. بگذارید کودکتان بداند وقتی با شما خوب حرف می زنند به آنها گوش می سپارید.

اگر همیشه این کار را بکنید عالی است. اگر نه، تا خیلی دیر نشده شروع به انجام دادن این کار کنید. به یاد داشته باشید که تمامی والدین فراز و نشیب دارند. اگر تردید کنید، از مسیر خارج می شوید.

دوستدارتان

محمد جانبلاغی 

در این باره بیشتر بخوانید

آیا موفقیت را می خواهید؟

اگر می خواهیم انسانی موفق باشیم هرگز ترس و اضطراب را در وجودمان راه ندهیم. زیرا این ترس تمام وجود ما را خواهد گرفت و نمی توانیم کاری انجام دهیم …

بیشتر بخوانید …

آسمان امید را سقفی نیست…

زمانی که بچه بودیم دنیا برایمان رنگ و بوی دیگری داشت. امیدها و آرزوهایمان مانند آسمان وسیع بودند و هیچ سقفی نداشتند. دستیابی به هر آرزویی کاملاً امکان‌پذیر به نظر …

بیشتر بخوانید …

والدین فوق العاده

چگونه والدین فوق العاده ای باشیم؟ بزرگ کردن بچه ها یک پارادوکس است. هم باید سنت ها را به بچه ها منتقل کرد و هم اجازه داد که نوآور باشند. مغز …

بیشتر بخوانید …

سمینار مهارت های فرزند پروری

مهارت های فرزندپروری دوست دارید فرزندان شما چگونه باشند؟ برای اینکه فرزندانی شاد و موفقی داشته باشید چه تدبیر و برنامه‌ای اندیشه‌اید؟ دوست دارید باور کنید که می‌توانید شما همان والدین موفقی باشید …

بیشتر بخوانید …

آیا موفقیت را می خواهید؟

آسمان امید را سقفی نیست…

والدین فوق العاده

سمینار مهارت های فرزند پروری

حافظه محور یا خلاقیت محور؟ – .:: ساعت رولکس ::.

۲۰ مرداد ۱۳۹۶

به نام خدای بخشنده و مهربان

  تعداد نمایش : ۲۴

مقایسه ای میان شیوه آموزشی «حافظه محور» و «خلاقیت محور» در کودکان پیش دبستانی و دبستانی

حفظ کردن و به خاطر سپردن و یادآوری مجدد آموخته ها یکی از مهارت های دانش آموزان است تا حدی که آن را معیاری برای سنجش میزان معلومات و بهره هوشی دانش آموز می دانند؛ به طوری که به هر میزان حجم آموخته ها یا بهتر بگوییم محفوظات بالاتر و سرعت یادآوری آنها کمتر باشد، دانش آموز از معلومات بیشتر و بهره هوشی بالاتری برخوردار است.

اما، آیا می پذیریم که بسیاری از این معلومات تنها محفوظات طوطی واری است که پس از مصرف به سرعت از ذهن گریخته و برای یادآوری مجدد آنها نیاز به مطالعه مجدد آنها است؛ چرا که بی تردید اصول صحیحی برای آموزش آنها و در نتیجه به ذهن سپردن آنها وجود نداشته است.

بررسی دو شیوه آموزشی «حافظه محور» و «خلاق» و اثرات آموزش حافظه محور در دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی بحثی است که به آن می پردازیم.

یک پرسش

بررسی از آن جایی آغاز شد که پژوهشگران به بررسی تأثیر حفظ کردن و آموزش هایی از این دست بر روی کودکان کُند(دیرفهم) پرداختند و این پرسش برای آنها مطرح شد که موفقیت تحصیلی و اصلاح نواقص آموزشی کودکان کُِِند با حفظ کردن و آموزش به شیوه «حافظه محور» چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت.

پژوهشگران پس از بررسی بر روی این گروه از کودکان آموزش های خود را متوجه کودکان عادی کردند و به مقایسه و بررسی دو شیوه آموزشی «حافظه محور» و «خلاق» در کودکان یا بهتر بگوییم دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی پرداختند.

پژوهش های نخستین

پژوهش های اولیه بر روی دانش آموزان کُند نشان داد آموزش بر مبنای حفظ کردن آموزه ها تأثیر بسیار اندکی بر روند آموزشی این قبیل کودکان دارد تا حدی که در بعضی موارد منجر به ترک تحصیل آنها می شود.

شاید بتوان تنها تأثیر شیوه آموزشی حافظه محور در کودکان کُند را همگام شدن مقطعی این کودکان با کودکان تیزهوش و حتی عادی دانست، که این تأثیر نیز بی تردید مقطعی و بسیار گذرا است.

اما بعضی نیز معتقدند حفظ کردن یا آموزش «حافظه محور» نوعی مناظره و مباحثه شخصی است که باعث می شود آموزه ها با تکرار به ذهن سپرده شده و ذهن پرورش بیابد و عقیده دارند این شیوه، به ویژه در دوره آموزشی پیش دبستانی بسیار کارا و مفید است.

پژوهش های گسترده

اشاره کردیم که در پژوهش های نخستین تأثیر آموزش «حافظه محور» بر روی کودکان یا همان دانش آموزان کُند (دیرفهم) بررسی شد؛ اما نیاز بود تا این شیوه آموزشی و در کنار آن «آموزش خلاق» با دقت بیشترو بر روی طیف گسترده تری از دانش آموزان مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و نتیجه تأثیر آموزش حافظه محور و خلاق بر روی دانش آموزان عادی و خلاق نیز بررسی شود. به همین منظور سه پرسش به عنوان پیش فرض های بررسی دو شیوه آموزشی- حافظه محور و خلاق- مطرح شد؛

۱- بازده یا پیامد آموزش به شیوه حافظه محور(حفظی) چه تأثیری بر میزان فراگیری دانش آموزان دبستانی و پیش دبستانی داشته و در صورت تغییر شیوه آموزشی، چه تحولاتی ایجاد خواهد شد؟

۲- شیوه آموزشی حافظه محور چه تأثیری بر روند آموزشی دانش آموزان خلاق دارد؟

۳- شیوه آموزشی حافظه محور چه تأثیری بر روند آموزشی دانش آموزان کُند و دانش آموزان عادی دارد؟

برای این منظور چیزی حدود ۲۰ هزار دانش آموز پیش دبستانی و دبستانی انتخاب شدند که از این تعداد چیزی حدود ۱۱ هزار و ۸۴۳ نفر در آزمونی شرکت کردند که ۴۷۱ نفر در گروه دانش آموزان حفظی (آموزش به شیوه حافظه محور) و ۱۰ هزار و ۲۵۵ نفر نیز در گروه دانش آموزان خلاق گروه بندی شدند و ۸ هزار و ۱۵۷ نفر باقی مانده از تعداد کل نیز به عنوان دانش آموزان عادی در نظر گرفته شدند.(۱۱۱۷ نفر نیز از گروه تحت آزمون- ۱۱ هزار و ۸۴۳ نفر- باقی ماندند که در بخش بعدی درباره آنها صحبت خواهیم کرد).

تعداد ۲۰ هزار دانش آموز تحت بررسی از هزار و ۸۰ مرکز پیش دبستانی و دبستانی با شیوه آموزشی حافظه محور، هزارو ۱۱۷ مدرسه و مرکز پیش دبستانی با شیوه آموزشی «خلاق» و ۱۴۱ مدرسه و مرکز پیش دبستانی بدون هیچ خط مشی خاص آموزشی انتخاب شدند.

پژوهش ها در سه مرحله به ترتیب شامل پاییز ۱۹۹۸ تا بهار ۱۹۹۹ میلادی، پاییز ۲۰۰۰ تا پاییز ۲۰۰۱ میلادی و پاییز ۲۰۰۱ میلادی تا پاییز ۲۰۰۲ میلادی انجام شد.

گفتنی است در پاییز ۱۹۹۹ میلادی گروهی نیز به عنوان گروه تصادفی (رندوم) از میان گروه های مختلف انتخاب شده و یک بار نیز بررسی به صورت جداگانه بر روی آنها انجام شد.

این تعداد همان تعداد هزار و ۱۱۷ نفر باقی مانده بودند که ۹۱۰ نفر از آنها به عنوان گروه رندوم یا تصادفی در پاییز ۱۹۹۹ میلادی تحت بررسی قرار گرفتند و ۲۰۷ نفر باقی مانده به عنوان گروه «شاخص» از همان ابتدا فقط تحت تعلیمات ویژه با شیوه آموزشی «خلاقیت محور» قرار گرفتند.

این گروه ۲۰۷ نفره از آن جهت انتخاب شدند تا احتمال هر گونه خطا به صفر رسیده و اگر در گروه آموزش خلاقیت محور (۱۰ هزارو ۲۵۵ نفری که قبلاً به آنها اشاره کردیم) احتمال خطا و آموزش به شیوه حافظه محور مشاهده شد، در نتیجه آزمون اشتباهی رخ ندهد.

از سوی دیگر پژوهشگران قصد داشتند تا نتیجه آموزش به شیوه «خلاقیت محور» در گروه شاخص (۲۰۷ نفر)- که پیش از این هیچ گاه تحت آموزش با شیوه «حافظه محور» قرار نداشتند- را با دانش آموزانی که احتمالاً در دوره ای از آموزش خود به شیوه حافظه محور آموزش دیده بودند و اکنون در گروه «خلاق» قرار گرفته اند، مقایسه کنند.

نتایج نخستین

پژوهشگران با بررسی گروه های مختلفی که ذکر شد، دریافتند


 

 

در این باره بیشتر بخوانید

آموزش به روش مونته سوری

محمد جانبلاغی در این مقاله به برخی از ویژگی هایی که مونته سوری در کار با کودکان به آن اعتقاد داشت می پردازد. قبل از همه بخشی از آخرین سخنرانی دکتر …

بیشتر بخوانید …

آموزش به روش مونته سوری

آموزش به روش مونته سوری – .:: ساعت رولکس ::.

۲۰ مرداد ۱۳۹۶

به نام خدای بخشنده و مهربان

  تعداد نمایش : ۱۸

محمد جانبلاغی در این مقاله به برخی از ویژگی هایی که مونته سوری در کار با کودکان به آن اعتقاد داشت می پردازد.

قبل از همه بخشی از آخرین سخنرانی دکتر مونته سوری در هندوستان را با هم می‌خوانیم:

“هدف ما در این دوره، یافتن روش مستقیم‌تر برای ارایه‌ی فرهنگی غنی تر به نسل های آینده بود. ما شما را متقاعد می‌کنیم فرهنگی که به جوانان ارایه می‌شود، کافی نیست، خیلی بیشتر از این ها می توان عرضه کرد.

به عبارت دیگر فرهنگ ارایه شده می تواند نوع وسیع‌تری باشد. تنها کافی است با سبکی دیگر ارایه شود و هدف ما هم همین است. ما به روشی تجربی در طی زمان آینده می توانیم به شما نشان دهیم چگونه این روش جدید بیشترین مزیت را برای اندیشه ی کودک دارد.

این جریان نه تنها خسته کننده نیست، بلکه محرکی برای نیروهای روانی او است.

این تلاش چیست؟


 

 

در این باره بیشتر بخوانید

حافظه محور یا خلاقیت محور؟

مقایسه ای میان شیوه آموزشی «حافظه محور» و «خلاقیت محور» در کودکان پیش دبستانی و دبستانی حفظ کردن و به خاطر سپردن و یادآوری مجدد آموخته ها یکی از مهارت های …

بیشتر بخوانید …

حافظه محور یا خلاقیت محور؟

درپناه حق باشید.

 سخن روز ساعت رولکس:

            


باوری از جنس محدودیت ! – .:: ساعت رولکس ::.

۲۰ مرداد ۱۳۹۶

به نام خدای بخشنده و مهربان

  تعداد نمایش : ۸

روزی دانشمندى آزمایش جالبى انجام داد .

او یک آکواریوم ساخت و با قرار دادن یک دیوار شیشه ‌اى در وسط آکواریوم آن ‌را به دو بخش تقسیم ‌کرد .

در یک بخش ، ماهى بزرگى قرار داد و در بخش دیگر ماهى کوچکى که غذاى مورد علاقه ماهى بزرگ تر بود .

ماهى کوچک ، تنها غذاى ماهى بزرگ بود و دانشمند به او غذاى دیگرى نمى‌ داد .

او براى شکار ماهى کوچک ، بار ها و بار ها به سویش حمله برد ولى هر بار با دیوار نامریی که وجود داشت برخورد مى‌ کرد ،

همان دیوار شیشه‌ اى که او را از غذاى مورد علاقه ‌اش جدا مى‌ کرد .

پس از مدتى ، ماهى بزرگ از حمله و یورش به ماهى کوچک دست برداشت .

او باور کرده بود که رفتن به آن سوى آکواریوم و شکار ماهى کوچک ، امرى محال و غیر ممکن است !

در پایان ، دانشمند شیشه ی وسط آکواریوم را برداشت و راه ماهی بزرگ را باز گذاشت .

ولى دیگر هیچگاه ماهى بزرگ به ماهى کوچک حمله نکرد و به آن‌ سوى آکواریوم نیز نرفت !!!

می دانید چرا ؟

دیوار شیشه‌ اى دیگر وجود نداشت ،

اما ماهى بزرگ در ذهنش دیوارى ساخته بود که از دیوار واقعى سخت ‌تر و بلند ‌تر مى ‌نمود و آن دیوار ، دیوار بلند باور خود بود !

باوری از جنس محدودیت !

باوری به وجود دیواری بلند و غیر قابل عبور ! باوری از ناتوانی خویش !

آیا شما هم چنین دیوارهای برای خود ساخته اید…؟

دوستدارتان محمد جانبلاغی 

در این باره بیشتر بخوانید

از مترسکی سوال کردم…

از مترسکی سوال کردم:آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده ای ؟ پاسخم داد : در ترساندن دیگران برای من لذت به یاد ماندنی است پس من از کار …

بیشتر بخوانید …

با انجام این تست می‌توانید به برونگرا یا درونگرا بودن خود و خواستگارتان پی ببرید. شما خودتان جزو کدام گروه هستید؟ از آن برونگراهای دوآتیشه که اصلا و ابدا با …

بیشتر بخوانید …

از مترسکی سوال کردم…

با این تست همسر بهتری انتخاب می کنید

ثروت موفقیت یا عشق – .:: ساعت رولکس ::.

۲۰ مرداد ۱۳۹۶

به نام خدای بخشنده و مهربان

  تعداد نمایش : ۱۱

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در دید.

به آنها گفت : من شما را نمی شناسم ؛ ولی فکر می کنم گرسنه باشید ، بفرمایید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.

آنها پرسیدند : ” آیا شوهرتان خانه است؟

” زن گفت : ” نه ، به دنبال کار بیرون از خانه رفته است.”

آنها گفتند : پس ما نمی توانیم وارد شویم ، منتظر می مانیم.

عصر وقتی شوهر به خانه آمد ، زن ماجرا را برای او تعریف کرد ، شوهرش به او گفت : ” برو به آنها بگو شوهرم آمده ، بفرمایید داخل ” زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد.

آنها گفتند : ” ما با هم داخل خانه نمی شویم.

” زن با تعجب پرسید :” چرا؟ ” یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت :” نام او ثروت است.” و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت : ” نام او موفقیت است. و نام من عشق است ، حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.”

زن نزد شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت : ” چه خوب ، ثروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شود!” ولی همسرش مخالفت کرد و گفت : ” چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟” فرزند خانه که سخنان آنها را می شنید ، پیشنهاد داد که بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود.

سپس مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت : کدام یک از شما عشق است ، او مهمان ماست. عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتاند. زن با تعجب پرسید: ” شما چرا می آیید؟”

پیرمردها با هم گفتند : ” اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید ، بقیه نمی آمدند ، ولی هر جا که عشق است ، ثروت و موفقیت هم هست

شما بودید کدام را دعوت می کردید…؟

دوستدارتان محمد جانبلاغی 

در این باره بیشتر بخوانید

دل عزراییل برای چه کسانی سوخته است؟

  روزی رسول خدا (صل الله علیه و آله) نشسته بود، عزراییل به زیارت آن حضرت آمد. پیامبر (صل الله علیه و آله) از او پرسید: «ای برادر! چندین هزار سال …

بیشتر بخوانید …

استادی با شاگردش از باغى میگذشت، چشمشان به یک کفش کهنه افتاد. شاگرد گفت: گمان میکنم این کفش کارگرى است که در این باغ کار میکند، بیا با پنهان کردن کفشها عکس …

بیشتر بخوانید …

در قرون وسطا کشیشان بهشت را به مردم می‌فروختند و مردم نادان هم با پرداخت هر مقدار پولی قسمتی از بهشت را از آن خود می ‌کردند. فرد دانایی که از …

بیشتر بخوانید …

جریان آب ،بازمانده یک کشتی شکسته را به ساحل جریزه دور افتاده ای برد. او به درگاه خداوند دعا کرد تا او را نجات بخشد… ساعت ها به اقیانوس چشم دوخت ،تا …

بیشتر بخوانید …

شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دکان نجاری می شود. عادت نجار این بود که موقع رفتن و تعطیلی دکان، بعضی از وسایل کارش را روی میز بگذارد. آن شب …

بیشتر بخوانید …

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺩﻩ ﺑﻪ اسم مش مراد به ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ …

بیشتر بخوانید …

دو میمون روی شاخه درختی نشسته بودند و به غروب خورشید نگاه میکردند. یکی از دیگری پرسید: چرا هنگام غروب رنگ آسمان تغییر میکند؟ میمون دوم گفت: اگر بخواهیم همه چیز را …

بیشتر بخوانید …

مردی صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده. شک کرد که همسایه‌اش آن را دزدیده باشد، برای همین، تمام روز او را زیر نظر گرفت. متوجه شد که …

بیشتر بخوانید …

نگرش منفی به شکست را به نگرش مثبت تغییر دهید هر انسا نی در زندگی شکست هایی را تجربه می کند و در واقع هیچ فردی نیست که در زندگی شکست نخورده …

بیشتر بخوانید …

از مترسکی سوال کردم…

از مترسکی سوال کردم:آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده ای ؟ پاسخم داد : در ترساندن دیگران برای من لذت به یاد ماندنی است پس من از کار …

بیشتر بخوانید …

دل عزراییل برای چه کسانی سوخته است؟

کشیشی که جهنم را خرید…

داستان کوتاه: همسایۀ دزد

تغییر دیدگاه ها

از مترسکی سوال کردم…

tDCS چیست ؟ – .:: ساعت رولکس ::.

۱۹ مرداد ۱۳۹۶

به نام خدای بخشنده و مهربان

  تعداد نمایش : ۸

 معرفی

تحریک جدار جمجمه ای با جریان مستقیم (tDCS)، نوعی درمان غیر تهاجمی است که طی آن جریان مستقیم بسیار ضعیفی ( ۱ تا ۳ میلی آمپر ) را بر پوست سر وارد می کنند .

از آنجا که جریان مستقیم با تکانه های گسسته، به قطبی سازی و نه تحریک می پردازد ، فعالیت آن مستقیما به شلیک پتانسیل عمل در نورون های قشر نمی انجامد .

بررسی های اولیه بر روی نمونه های حیوانی نشانگر تغییر فعالیت قشر مخ در اثر گذر جریان الکتریکی به صورت کاهش یا افزایش تحریک پذیری ، بسته به شرایط جریان الکتریکی عبور داده شده میباشد .

این اثرات با تغییر در میزان ساخت پروتئین ها و سطوح درون سلولیAMP حلقوی و کلسیم، تا مدتی پا بر جا می مانند اما عموما برگشت پذیر و فاقد عوارض در عملکرد و ساختار سلول ها می باشند .

همچنین این شکل جریان مستقیم (DC) تحریک الکتریکی، وجه مشخصه این روش از ابزارهایی است که از جریان های متناوب (AC) استفاده می کنند و تحریک تکانه گسسته ایجاد می کنند، مانند CES، ECT، VNS و DBS . البته در tDCS بر خلاف روش هایی مانند rTMS ( تحریک جدارجمجمه ای با امواج الکترومغناطیسی ) ، تحریک انجام شده در حد ایجاد پتانسیل عمل پاسخ ( برای مثال انقباض عضلانی ) نمی باشد .

بلکه تغییرات صورت پذیرفته در جهت اصلاح ساختار و عملکرد نورون ها در جهت مطلوب و مد نظر (نورومدولاسیون) هدایت می گردد، از اینرو برخی پژوهشگران عبارت ” قطبی سازی جریان مستقیم جدار جمجمه ای” را ترجیح می دهند، و این دو عبارت در ادبیات امروز معادل یکدیگرند. ابزار کوچک آن قابل حمل بوده و معمولا با باطری های DC در دسترس کار می کند.

 تاریخچه تحریک الکتریکی

اولین دستگاه های تحریک مغز ، ماهی های زنده بودند . رومی ها و یونانیان باستان از قدرت شوک دهندگی گربه ماهی نیلی (رود نیل) و ماهی دیگری با اشعه الکتریکی (Electric Ray) آگاه بودند ( فینگر،۲۰۰۰). گالن و اسکریبونیوس لارگوس در روم از ماهی الکتریکی برای درمان سردرد و اختلالات مختلفی استفاده می کردند.

این ماهی ها احتمالأ اولین دستگاه های تحریک مغزی به شمارمی آمدند. این ماهی را رومی ها و یونانی ها برای درمان اختلالات گوناگون مورد استفاده قرار می دادند .

آنها ماهی را روی پیشانی بیمار قرار می دادند یا اینکه از او می خواستند بر روی تعداد زیادی از ماهی زنده مذکور بایستند. این ماهی انرژی خاص خود را تخلیه می کرد که البته در آن زمان و تا قرن ها بعد به عنوان الکتریسیته شناخته شده نبود. متاسفانه این ماهیها به سادگی در دسترس نبودند تا اینکه در قرن هجدهم ماشین هایی ساخته شد که می توانستند الکتریسیته را بر حسب نیاز تولید کنند .

اوایل قرن هجدهم ، دانشمندان پیشرو هنوز نمی دانستند که چه ماده ای درون اعصاب جریان دارد (فینگر،۲۰۰۰) . اندیشمندان بزرگی در ارتباط با ارواح ، سیالات خاص و حتی نوسانات نظریه پردازی می کردند .

این لویجی گالوانی بود که در یک سری از آزمایشات که درسال ۱۷۹۱ منتشر شد، نظریه جاری بودن الکتریسیته در عصب را بنا نهاد . با استفاده از باطری های ابتدایی ، او نشان داد که یک عصب تحت آزمایش می تواند به وسیله الکتریسیته فعال شود و ظاهرأ باعث ایجاد انقباض ماهیچه ای طبیعی شود .

بعلاوه او اعلام کرد که الکتریسیتۀ موجود در طبیعت ( مثلأ رعد و برق ) می تواند پاسخ مشابهی را در ماشین های الکتریکی ایجاد کند . روش هایی از این دست تقریبأ بلافاصله بعد از آغاز استفاده کاربردی از الکتریسیته در اواخر دهه هشتاد قرن نوزدهم شروع به رشد کردند . در آن زمان عبور یک جریان مستقیم از ماهیچه یا مغز در اروپا رواج داشت .

برای مثال یکی از دانشجویان مقطع تخصص شارکو، به نام جورج دوشان دی بولونیه، به همراه یک تولید کننده کوچک و باتری به نقاط مختلف پاریس سفر می کرد، او الکتریسیته را از ماهیچه های بیماران عبور می داد، و تأثیرات آن را بر روی اختلالات متعددی آزمایش می کرد و همچنین از آن برای فهم بهتر مداخلات ماهیچه ای – عصبی و به خصوص دیستروفی مایچه ای استفاده می کرد ( جورج، ۱۹۹۴) .

دیگران شروع به استفاده از جریان مستقیم در مغز کردند . به این علت که این روش هیچ فایده ای نشان نداد، به صورت گسترده ای ، به عنوان یک روش درمانی ، در اروپا وآمریکا از چشم افتاد.

به دلایلی که مشخص نیست، tDCS یک زمینه فعال در روسیه ، در دهه ۴۰ ، باقی ماند . بعضی اوقات با آن “درمان خواب الکتریکی” نیز می گفتند، زیرا بیماران گاهی اوقات ، در طی ۳۰ دقیقه درمان، چرت می زدند یا به خواب می رفتند ( گومز و میخاییل ، ۱۹۷۸ ).

بیشترtDCSهای انجام شده در روسیه در قالب تحقیقات بالینی انجام نمی شد و نقل قول می شود که از آن برای درمان الکلیسم ، درد ، افسردگی ویا ترکیبی از این ها استفاده می شده است ( فایگنر و همکاران ، ۱۹۷۳ ) .

دکتر والتر پولوس و گروهش در گوتینگن در آلمان ، اخیرا باعث احیای مجدد این فناوری شدند ، هم اکنون نیز تحقیقات فعالی بر روی tDCS انجام می شود و بیش از ۱۰۰ مقاله در این زمینه در طی ده سال اخیر در مجلات تایید شده منتشر شده است .

به روشنی معلوم شده است ، tDCS بر مغز تأثیر می گذارد و می تواند قابلیت تحریک پذیری قشری را تقویت کرده و باعث بهبود حافظه در انسان های سالم شود . اینکه آیا از این تأثیرات می توان به صورت درمانی نیز استفاده هنوز معلوم نیست .

 tDCS درمغز چگونه کار می کند ؟

اینکه دقیقا در مغز و در حین tDCS چه می گذرد نا مشخص مانده است . به هر حال ، آزمایشات بر روی حیوانات ، انسان و حتی شواهد ثبت شده مستقیم از نورون های موارد آزمایش شده ، یک توضیح کلی را پیش رو می گذارد .

آند ( منفی ) مکانی است که الکترون ها وارد مغز می شوند . کاتد ( مثبت ) جایی است که الکتریسیته از مغز خارج می شود . بنابراین ، یک بار منفی در زیر کاتد تحریک کننده، زمانی که الکترون ها برای داخل شدن به الکترود تحریک کننده تجمع می کنند ، ایجاد می شود ( مانند مسافرانی که منتظر سوار شدن به مترو هستند و در پشت در ازدحام کرده اند ).

یک کاتد کوچک تر می تواند بار کانونی تری را به ناحیه مورد نظر در مغز برساند واین زمانی است که بار بیشتری در درب خروجی تجمع کرده است . بنابراین ، می توان اندازه ی ناحیه ای از مغز ، که تحت تاثیر قرار می گیرد را ، به وسیله تغییر اندازه الکترود کاتدی و یا با تغییر اندازه یا محل الکترود آندی ، شکل داد یا کنترل کرد ( نیچه و همکاران ، ۲۰۰۷ ) .

اثرات رفتاری آنچه در زیر کاتد تحریک کننده اتفاق می افتد ، الزاما با آن روشنی که انتظار داریم نیست . در بیشتر مطالعات ، ناحیه ای که زیر آند قرار گرفته است تحریک و ناحیه ای که زیر کاتد قرار دارد مهار می شود . برای مثال ، تحریک نواحی مختلف قشر حرکتی ، باعث ایجاد چنین اثرات رفتاری می شود . این روش به عنوان درمان سکته به کار گرفته می شود .

به هر حال ، مغز بسیار پیچیده است . مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد ، نواحی مغزی زیر آند ، از نظر رفتاری مهار می شوند . در یک مطالعه ، محققان نهفتگی پاسخ فراخوان شده دیداری را آزمایش کردند : ۱۰ دقیقه tDCS آندی ، باعث کاهش دامنه پتانسیل تحریک شده بصری شد ، در حالی که ۱۰ دقیقه tDCS کاتدی کاتدی ، باعث افزایش این دامنه برای چندین دقیقه در پی تحریک شد . ( آکورنرو و همکاران ، ۲۰۰۷ ) .

بنابر این در این مطالعه ، مهار رفتاری زیر آند، و برانگیختگی یا تحریک ، زیر کاتد داشتیم . به نظر می رسد که نواحی مختلف مغزی با مورفولوژی ، لایه بندی و ساخت سلولی متفاوت ، می توانند پاسخی متفاوت به تحریک جریان مستقیم از خود نشان دهند .

سر انسان یک هادی ضعیف الکتریسیته است . به علاوه ، حداقل ۵۰ درصد جریان در بافت های پیرامونی از دست می رود . به همین خاطر است که می توان از الکتریسیته بسیار کمتری ، در زمانی که از جمجمه میگذرد و به طول مستقیم نورون ها را لمس می کند ، استفاده کرد ( مانند DBS یا TMS که در آن ها میدان مغناطیسی از جمجمه عبور داده می شود ) .

منطق علمی tDCS ، عبور جریان الکتریکی از داخل مغز با استفاده از قرار دادن الکترودهای مثبت و منفی روی جمجمه است . بر این اساس می توان پیش بینی کرد که متغیرهای مهم برای دستیابی به اثرات دلخواه شامل موارد ذیل می شوند .

۱- شدت جریان : طبیعی است که هر چه میزان جریان الکتریکی بالاتر باشد اثرات بیشتری مورد انتظار خواهد بود . جریان از الکترود آنود ( قطب منفی ) به الکترود کاتد ( قطب مثبت ) برقرار میگردد .

۲- شکل و اندازه الکترود : می توان گفت مهم تر از شدت جریان ، چگالی جریان گذر کرده از مغز می باشد . چگالی یا تراکم جریان در واقع معرف میزان جریان عبوری از هر سانتی متر مربع است .

در اکثر مطالعات ، تراکم ۰،۰۲۹ تا ۰،۰۸ میلی آمپر در هر سانتی متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد . بر این اساس شکل و اندازه الکترود ، شاخصی تعیین کننده خواهد بود .

در عموم مطالعات به چاپ رسیده از الکترودهای ۲۵ الی ۳۵ سانتی متر مربعی استفاده شده است . برای برقراری اتصال مناسب بین دو الکترود و جمجمه از خیس کردن الکترود با آب معمولی یا محلول NaCl ( غلظت ۱۵ الی ۱۴۰ میلی مول ) یا کرم های مخصوص استفاده می گردد. البته چند شرکت تولید کننده، الکترودهایی بدون نیاز به مواد اضافی جهت اتصال به جمجمه معرفی نموده اند .

۳- محل قرارگیری الکترود : با توجه به اندازه به کار رفته و اصول فنی tDCS نمی توان دقت مکانی زیادی از آن انتظار داشت . اما تاثیر گذاری منطقه ای، در حد قشر حرکتی راست یا چپ و یا قشر پره فرونتال راست یا چپ امکان پذیر است .

پژوهش ها نشان می دهد الکترود آند منجر به افزایش و الکترود کاتد منجر به کاهش فعالیت نواحی سطحی قشر مخ می گردد . بر این اساس می توان گفت در به کار گیری tDCS در واقع یک ناحیه در قشر مخ تحریک و یک ناحیه مهار می گردد .

۴- طول برقراری جریان : بدیهی است که با افزایش طول دوره جریان و یا شدت جریان می توان انتظار اثرات بیشتری را در tDCS انتظار داشت . اما با توجه به گسترش دامنه نواحی تحت تاثیر در اثر افزایش شدت جریان و تحریک شدن نورون های لایه های زیرین و ایجاد اثرات غیر قابل کنترل و ارزیابی، ترجیح داده می شود برای افزایش اثر ، طول دوره آن افزایش یابد .

در برقراری جریان با tDCS درحد چند ثانیه اثرات ایجاد شده بلافاصله بعد از قطع جریان از بین می روند . در کاربرد tDCS درحدود ۱۰ دقیقه (عموم مطالعات از بازده حدود ۹ الی ۱۳ دقیقه استفاده می کنند) اثرات ایجاد شده تا حدود یک ساعت باقی می ماند.

 نکات مراقبتی در هنگام استفاده از tDCS

با توجه به استفاده از جریان بسیار خفیف و عدم تماس الکترودها با بافت مغز، مطالعات مختلف نشان داده اند که این روش کاملا غیر تهاجمی و بدون عوارض جدی است .

تنها عارضه قابل توجهی که بعضی از مطالعات به آن اشاره کرده اند خارش محل الکترودها و قرمزی این محل پس از جلسات متعدد و طولانی در تعدادی از بیماران است که این قرمزی و خارش نه به علت آسیب بافتی بلکه عمدتا ناشی از گشادی عروق محل گذر جریان است .

عبور جریان از نواحی کنترل کننده ضربان قلب و یا تنفس در ساقه مغز می تواند از لحاظ تئوریک خطر ساز باشد . در یک مطالعه که الکترود مرجع در پاهای بیمار و الکترودهای دیگر در قشر پره فرونتال قرار گرفته بود . در یک بیمار گزارش حالت تهوع و مشکلات تنفسی ذکر شده است که بعد از قطع جریان، این مشکل نیز برطرف شده و نیاز به بستری در بیمارستان ایجاد نشده است .

اگرچه جریان استفاده شده در tDCS نمی تواند در فرد سالم منشاء ایجاد یا افزایش احتمال حمله تشنج گردد، اما ممکن است شرایط در بیماران مبتلا به صرع متفاوت باشد .

بر این اساس استفاده از این روش در این افراد توصیه نمی شود . همچنین بیماران دچار وضعیت های غیر پایدار و یا دارای اجسام فلزی نزدیک محل الکترود نیز کاندید استفاده از این روش نمی باشند .

فرم رضایت نامه با ذکر احتمال سردرد ، سرگیجه (vertigo) ،منگی (dizziness) و حالت تهوع (nausea) باید از بیمار گرفته شود . با وجود عدم گزارش عوارض در مطالعات انجام شده ، بهتر است به ویژه در محیط های بالینی و در مورد پروتکل های طولانی مدت ، دقت بیشتری ، با بهره گیری از معاینات و چک لیست های بالینی در مورد بیماران صورت پذیرد .

عوارض جانبی tDCS به جایگذاری الکترودها ( کاتدی یا آندی بودن ) ، به شدت تحریک و به طول زمانی که بیمار تحت درمان است باز می گردد . در متون قدیمی تر راجع به درمان های پیش پیشانی ، گزارش شده است که سوختگی پوست می تواند رخ دهد، همچنین بعضی بیماران احساس غیر مطلوب داشته یا حتی سرگیجه گرفته اند .

درمان های امروزی ، در بدترین حالت ممکن خود، کم ترین مشکل را ایجاد می کنند . گروه پائولوس ، نتایج ۵۷۶ بیمار و مواردی که در مطالعاتی چالش برانگیز، بر روی قشر حرکتی، آهیانه ای و یا پس سری ، tDCS دریافت کرده بودند را گزارش دادند ( پورایز و همکاران ، ۲۰۰۷) .

به طور قابل توجهی ، هیچ بیماری نمی خواست که تحریک متوقف شود . حدود ۷۰ درصد موارد بعد از درمان احساس خستگی داشتند و یک سوم نیز در زیر الکترودها احساس خارش می کردند . در موارد کمتر ، سر درد (۱۱%)، تهوع (۳%) و بی خوابی (۱%) نیز گزارش شد .

مطالعات بالینی :

پژوهش های اولیه نشان می دهد که tDCS می تواند برخی کارکردهای مغزی مستقل از خلق را تقویت کند; با این حال، فناوری tDCS و کاربرد آن در روان پزشکی در مراحل اولیه بررسی قرار دارند.

پژوهش های موجود بر اثر بخشی بالقوه آن در تسهیل بهبودی سکته و اشکال خاصی از دمانس تمرکز دارند . در یک کارآزمایی اخیر منتشر نشده دوسویه کور تصادفی کنترل شده با sham ( شم مشابه دارو نما در مداخلات درمانی نظیر ECT است که طی آن بیمار به یک دستگاه خاموش وصل می شود ) که در چند مجله از سوی فیلیپ فرگنی و همکارانش به آن اشاره شده، tDCS درافسردگی به کار رفته است و نتایج این مطالعه حاکی از اثر معنا دار ضّد افسردگی پس از قطبی سازی آندی در ناحیه قشر پیش پیشانی پشتی – جانبی (DLPFC) است .

پائولو سرجیو باجو و همکارانش در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده و دسویه کور ، شامل ۴۰ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی ، به مقایسه سه گروه پرداختند.

بالاترین کاهش علایم طبق اندازه گیری مقیاس افسردگی همیلتون (HDRS) در گروهی مشاهده شد که در ناحیه DLPFC تحریک آندی دریافت می کردند . این گروه حدود ۴۰ درصد کاهش علامت داشتند ، در حالی که گروهی که در آنها الکترود ناحیه پس سری نصب شده بود، ۲۱ درصد کاهش نشان دادند و گروه کنترل ، ۱۰ درصد کاهش داشتند .

پنج مورد بهبودی کامل در گروه DLPFC مشاهده شد و در دو گروه دیگر هیچ بهبودی کاملی مشاهده نشد . اثر ضّد افسردگی به مدت یک ماه پس از اتمام آخرین درمان در گروه DLPFC باقی مانده بود . این یافته ها باید توسط مراکز دیگر تکرار و تأیید شوند .

جایگاه فعلی در الگوریتم های درمانی . tDCS به عنوان یک درمان روان پزشکی مورد تأئید FDA قرار نگرفته است . از این رو، یک فن پژوهشی آزمایشی است که کار زیادی لازم است تا اثر بخشی آن تأئید شود .

اگر این امر حاصل شود و این ابزار توسط مقامات مسئول مورد تأئید قرار گیرد، tDCS می تواند گزینه ای ارزان قیمت و نسبتأ ایمن درمان و جایگزینی برای داروها باشد و اولویت بالاتری نسبت به روش های تحریک تهاجمی تر مانند ECT یا VNS داشته باشد .

جهت گیری های آینده

اکثر ابزارهای کنونی tDCSازالکترودهای بزرگ آغشته به محلول آب نمک استفاده می کنند . به احتمال زیاد در آینده ، شکل الکترود و مواد تماسی جهت بهینه کردن اثرات بالینی مورد نظر و افزایش سهولت کاربرد آنها مورد بررسی قرار خواهد داد. با این حال ، سوالات اساسی دررابطه با اثر بخشی ، پیامدها ، و روابط دوز- واکنش ، و نیز پیش بینی کننده های واکنش در درجه اول اولویت بررسی قرار دارند .

tDCS در مقایسه با ECT

در tDCS جریان های کوچک برای بیش از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به کار گرفته می شوند . این جریان ها ثابتند ومغز فرصت دارد که خود را با این جریان ملایم تطبیق دهد . به عکس ، در شوک درمانی (ECT) یک جریان کوتاه ، قدرتمند و دوسویه که به طور مرسوم ، شکل موجی دارد و آنرا شبیه به جریان متناوب می سازد، استفاده می شود .

مغز نمی تواند خود را با تحریک در ECT تطبیق دهد و حمله تشنجی ایجاد می شود . کل مقدار الکتریسیته ای که در هر جلسه از ECT استفاده می شود در مقایسه با یک جلسه tDCS آنچنان هم متفاوت نیست . مشخص است که مغز ، بسته به نوع تحریک به کار گرفته شده و همچنین دامنه های زمانی بسیار متفاوت در هر نوع از کاربرد تحریک به صورتی متفاوت واکنش نشان می دهد .

موارد کاربرد

از این وسیله برای عنوان درمان افسردگی ،اضطراب ، بی خوابی ، سردردهای میگرنی ،دردهای مزمن ، بازتوانی سکته مغزی ، اختلالات تکلمی که به دنبال سکته مغزی ایجاد شده ، وزوزگوش ، آسیب های ناشی از ضربه نخاع ، کاهش اشتها ، تقویت حافظه دربیماری آلزایمر بکار میرود و در مورد خانم های حامله ای که از بیماری افسردگی رنج میبرند وبعلت محدودیت در مصرف داروی ضد افسردگی نمی توان به آنها دارو تجویز کرد بهترین وبی ضررترین وسیله دراین مورد انتخاب tdcs است چون هیچگونه عوارض جانبی ندارد.

همچنین شواهد بسیاری اثربخشی tDCS را بر بهبود توانمندی های شناختی مانند حافظه ، یادگیری ، توجه ، برنامه ریزی و . . . تأیید میکنند .

جهت تعیین وقت مشاوره لطفا هم اکنون اقدام کنید

رواندرمانگر محمد جانبلاغی 

اوراق مشارکت جدید ۶ ماهه و با سود ۱۱.۵درصد منتشر می‌شود

۱۷ مرداد ۱۳۹۶

اوراق مشارکت جدید ۶ ماهه و با سود ۱۱.۵درصد منتشر می‌شود

در واقع در این روش از اصل پول خریدار اوراق مشارکت به علاوه ۱۱٫۵ درصد سود در مدت ۶ ماه توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: با توجه به مدت ‌زمان ۶ ماهه اوراق مشارکت بانک مرکزی سود تعلق گرفته به خریداران اوراق ۱۱.۵ درصد خواهد بود.

سید‌علی اصغر میر‌محمد صادقی که روز گذشته از مکانیزم جدید نرخ سود بانکی خبر داده بود در گفت‌وگو با فارس با اصلاح خبر دیروز تصریح کرد: اوراق مشارکت  بانک مرکزی از روز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه منتشر می‌شود.

  وی خاطرنشان کرد: سود سالانه اوراق مشارکت بر اساس مصوبه بانک مرکزی به ۲۳ درصد افزایش یافته اما با توجه به اینکه دوره زمانی اوراق مشارکتی که به زودی منتشر می‌شود ۶ ماهه است، سود پرداختی ۱۱٫۵ درصد است.

وی افزود: در واقع در این روش از اصل پول خریدار اوراق مشارکت به علاوه ۱۱٫۵ درصد سود در مدت ۶ ماه توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: سود اوراق مشارکت هر سه ماه یک بار به حساب خریدار اوراق واریز می‌شود.

خبرنگاران دیروز از نشست خبری میرمحمد صادقی خبر داده بودند نرخ یود اوراق مشارکت به ۲۳ درصد افزایش یافته است که با توجه به اینکه ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق بانک مرکزی در دوره زمانی ۶ ماهه منتشر می‌شود در واقع نیمی از سود ۲۳ درصدی سالانه در مدت ۶ ماه پرداخت شده، سپس اصل پول به همراه نیمی از سود به خریداران پرداخت و ۱۱،۵درصد دیگر تا پایان سال پرداخت خواهد شد.

 بدین ترتیب مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خبر دیروز خبرنگاران را اصلاح کرد. اوراق جدید بانک مرکزی از روز شنبه آینده توسط سه بانک صادرات، ملت و تجارت عرضه می‌شود.تمام حقوق قالب و محتوای سایت محفوظ است و هرگونه کپی برداری غیر قانونی و بدون اجازه از سایت پیگرد قانونی دارد
طراحی و بهینه سازی : بک لینک | علی بی زد