ساعت رولکس

•…زندگی زیباست…•

۸ مهر ۱۳۹۵
یکی رفت و یکی موند و یکی از غصه هاش خوندو
یکی برد و یکی باخت و یکی با قسمتش ساختو
یکی رنجید ""یکی بخشید""
یکی از آبروش ترسید
یکی بد شد، یکی رد شد،
یکی پابند مقصد شد
تو اما باش،
"""خدا اینجاست…!!
تصاوير پيوست شده
  • نوع فایل: jpg
    رگگگگگگگگگگگگگگگگگ.jpg
    (۵۸٫۱ کیلو بایت)